Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A07A A
Antibiotika
A07A A02
Nystatin
A07A A02
Nystatin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: 800 000 IE til 5-åring ga ingen symptomer.
 
Klinikk: Kvalme, brekninger og diaré.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A07A A11
Rifaksimin
A07A A11
Rifaksimin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 2,4 g daglig i 7 dager ble tolerert godt.
 
Klinikk: GI-symptomer. Øvrige rapporterte bivirkninger. Rødfarging av urin.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A07A A12
Fidaksomicin
A07A A12
Fidaksomicin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.