Legemiddelforgiftninger - alfabetisk oversikt

Bruk av kapitlet Legemidler - Toksisitet, klinikk og behandling