Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


N07A A
Antikolinesteraser
N07A A-
Edrofonium
N07A A-
Edrofonium
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Kort virketid.
 
Klinikk og behandling: Se Antikolinesteraser, N06D A
N07A A01
Neostigmin
N07A A01
Neostigmin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 60 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Antikolinesteraser, N06D A
N07A A02
Pyridostigmin
N07A A02
Pyridostigmin
 
Toksisitet: Barn: 60 mg til 3-åring ga ingen symptomer. Voksne: 600-1200 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Antikolinesteraser, N06D A
N07A B
Kolinestere
N07A B01
Karbakol
N07A B01
Karbakol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Antikolinesteraser, N06D A