Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


L02A A
Østrogener
L02A A02
Polyøstradiolfosfat
L02A A02
Polyøstradiolfosfat
 
Se Østrogener, G03C
L02A B
Progestogener
L02A B01
Megestrol
L02A B01
Megestrol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet, selv ved store enkeltdoser. Voksne: Terapeutiske doser på inntil 1600 mg/dag ved langtidsbruk har vært tolerert.
 
Klinikk: Ev. mage-tarmsymptomer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. symptomatisk behandling. Ved massive doser følg ev. leverstatus.
L02A B02
Medroksyprogesteron
L02A B02
Medroksyprogesteron
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav toksisitet ved peroral eksponering.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger er sannsynlig. Lang virketid (halveringstid 5-6 uker) pga. depotformulering (injeksjon). Fare for abscesser ved injeksjon, spesielt ved store doser.
 
Behandling: Ev. symptomatisk behandling.
L02A E
Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger
L02A E
Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Lav peroral toksisitet (inaktiveres i mage-tarm).
 
Klinikk for gruppen: Ev. mage-tarmsymptomer. Lokalirriterende. Ev. hypersensitivitetsreaksjoner.
 
Behandling for gruppen: Ev. symptomatisk behandling.
L02A E01
Buserelin
L02A E01
Buserelin
 
Se Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger, L02A E
L02A E02
Leuprorelin
L02A E02
Leuprorelin
 
Se Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger, L02A E
L02A E03
Goserelin
L02A E03
Goserelin
 
Se Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger, L02A E
L02A E04
Triptorelin
L02A E04
Triptorelin
 
Se Gonadotropinfrigjørende hormonanaloger, L02A E