Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


N05B A
Benzodiazepinderivater
N05B A
Benzodiazepinderivater
 
Toksisitet for gruppen: Individuelle variasjoner. Toleranseutvikling. Samtidig inntak av alkohol og CNS-depressive legemidler potenserer de toksiske effektene. For toksiske doser se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Ataksi, dysartri, svimmelhet, kvalme, muskelsvakhet, somnolens, men også irritabilitet, agitasjon og hallusinasjoner. Ev. mydriasis eller miose. Ved store doser koma, respirasjonsdepresjon, hypotermi, takykardi, ev. hypotensjon.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling ofte tilstrekkelig. Observasjon med vekt på bevissthet og respirasjon. Flumazenil er indisert ved alvorlig forgiftning (respirasjonsdepresjon i tillegg til koma) for å unngå intubering og respiratorbehandling.
N05B A01
Diazepam
N05B A01
Diazepam
 
Toksisitet: Barn: <1,5 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 20-25 mg til 2-åringer ga lett til moderat og 30-40 mg til 2- og 3-åringer ga etter ventrikkeltømming moderat forgiftning. 50 mg til 14-åring ga lett, 75 mg til 14-åring ga lett til moderat og 200 mg til 13-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 100-200 mg ga lett til moderat og 500 mg ga moderat til alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater, N05B A
N05B A04
Oksazepam
N05B A04
Oksazepam
 
Toksisitet: Barn: 15 mg til 21/2-åring ga lett, 50 mg til 3-åring ga etter ventrikkeltømming lett, 75 mg til 3-åring ga etter ventrikkeltømming moderat og 250 mg til 5-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 300-500 mg har gitt lette til moderate symptomer. 120 mg til eldre ga moderat til alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater, N05B A
N05B A06
Lorazepam
N05B A06
Lorazepam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. En av de mer potente benzodiazepinderivatene. Barn: <1 mg forventes ingen eller lette symptomer. 2-5 mg til 6-åring ga lett til moderat og 9 mg til 3-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 15 mg ga lett og 20 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater, N05B A
N05B A09
Klobazam
N05B A09
Klobazam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 100 mg til 14-åring ga etter ventrikkeltømming og kull lett forgiftning. Voksne: 360 mg ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Benzodiazepinderivater, N05B A
N05B A12
Alprazolam
N05B A12
Alprazolam
 
Toksisitet: Barn: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1 mg til 11/2-åring og 2 mg til 3-åring ga lett, 0,3 mg/kg til 8-åring ga moderat til alvorlig og 10 mg til 13-åring ga moderat forgiftning. Voksne: 15 mg (og alkohol) ga alvorlig og 20-40 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Se Benzodiazepinderivater, N05B A. I tillegg er uro og hallusinasjoner vanligere. Kramper, AV-dissosiasjon og asystoler er beskrevet.
 
Behandling: Se Benzodiazepinderivater, N05B A
N05B B
Difenylmetanderivater
N05B B01
Hydroksyzin
N05B B01
Hydroksyzin
 
Toksisitet: Barn: <75 mg forventes ingen eller lette symptomer. 60-100 mg til 2-åring ga lett, 300 mg til 2-åring og 500-625 mg til 1-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 1-1,5 g ga lett og 1,5-2,5 g ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: CNS-depresjon, ev. eksitasjon (særlig hos barn). Kramper, kvalme, sinustakykardi, ev. hypotensjon og antikolinerge fenomener (bl.a. tørr, rød hud, urinretensjon, mydriase og nedsatt mage-/tarmaktivitet).
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Uttalt sentral antikolinerg klinikk kan behandles med fysostigmin (sjeldent aktuelt).
N05B E
Azaspirodekandionderivater
N05B E01
Buspiron
N05B E01
Buspiron
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 400-2000 mg ga lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk: Hodepine, svimmelhet, dysfori, CNS-depresjon, ev. ekstrapyramidale symptomer og kramper. Kvalme, miose, lett bradykardi og hypotensjon.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.