Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A06A B
Kontaktlaksantia
A06A B
Kontaktlaksantia
 
Toksisitet for gruppen: Se de enkelte virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Magesmerter, brekninger, diaré og dehydrering. Ved store doser ev. elektrolyttfortyrrelser og alkalose.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A06A B02
Bisakodyl
A06A B02
Bisakodyl
 
Toksisitet: Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 20 mg til 4-åring ga etter kull ingen, 20 mg til annen 4-åring ga lett til moderat og 150 mg til 2-åring ga etter ventrikkeltømming ingen forgiftning. Voksne: 150 mg ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Kontaktlaksantia, A06A B
A06A B06
Sennaglykosider
A06A B06
Sennaglykosider
 
Toksisitet: Barn: 50-90 mg til 3-åring ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Kontaktlaksantia, A06A B
A06A B08
Natriumpikosulfat
A06A B08
Natriumpikosulfat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Kontaktlaksantia, A06A B
A06A D
Osmotisk virkende midler
A06A D11
Laktulose
A06A D11
Laktulose
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes ikke.
A06A D17
Natriumfosfat
A06A D17
Natriumfosfat
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet ved fungerende tarm og normal nyrefunksjon.
 
Klinikk: Fare for elektrolyttforstyrrelser ved massive doser kombinert med obstipasjon, nedsatt nyrefunksjon eller bruk hos barn.
A06A D65
Makrogol, kombinasjoner
A06A D65
Makrogol, kombinasjoner
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
A06A H
Perifere opioidreseptorantagonister
A06A H01
Metylnaltreksonbromid
A06A H01
Metylnaltreksonbromid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Perifer opioidantagonist som passerer blod-hjernebarrieren i begrenset grad.
 
Klinikk: Magesmerter, diaré og ev. forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
A06A H03
Naloksegol
A06A H03
Naloksegol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Perifer opioidantagonist som passerer blod-hjernebarrieren i begrenset grad.
 
Klinikk: Magesmerter, diaré og ev. forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
A06A X
Andre midler mot konstipasjon
A06A X04
Linaklotid
A06A X04
Linaklotid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Diaré, magesmerter og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
A06A X05
Prukaloprid
A06A X05
Prukaloprid
 
Toksisitet: Barn: <2 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: <20 mg forventer ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Diaré, magesmerter, kvalme, hodepine og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.