Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C01C A
Adrenerge og dopaminerge midler
C01C A01
Etilefrin
C01C A01
Etilefrin
 
Toksisitet: Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 500-625 mg til 4-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 100-150 mg ga lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk: Uro, mydriasis, hodepine, oppkast og tremor. Takykardi og hypertensjon. Ev. kramper, refleksutløst bradykardi, arytmier, hypertermi og rabdomyolyse.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull etter vanlige retningslinjer. EKG-overvåkning. Ved uttalt takykardi kan uselektiv betablokker forsøkes. Vurder diazepam ved uro. Symptomatisk behandling.
C01C A02
Isoprenalin
C01C A02
Isoprenalin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Tremor, uro, hodepine, takykardi og svette. Ved alvorlig forgiftning brystsmerter, ventrikulære arytmier. Initialt hypertensjon som senere kan gå over i hypotensjon, ev. hjertesvikt.
 
Behandling: EKG-overvåkning. Symptomatisk behandling. Ved uttalt takykardi kan uselektiv betablokker forsøkes. Kontakt ev. Giftinformasjonen.
C01C A03
Noradrenalin
C01C A03
Noradrenalin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se ev. Adrenalin, C01C A24 eller kontakt Giftinformasjonen.
C01C A04
Dopamin
C01C A04
Dopamin
 
Begrenset erfaring med overdoser. Vurder betablokker ved takyarytmier. Kontakt ev. Giftinformasjonen.
C01C A07
Dobutamin
C01C A07
Dobutamin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Kort halveringstid gir begrenset virketid.
 
Klinikk og behandling: Se ev. Adrenalin, C01C A24 eller kontakt Giftinformasjonen. Brystsmerter er vanlig.
C01C A17
Midodrin
C01C A17
Midodrin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksen: Inntil 350 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Hypertensjon og ev. kompensatorisk bradykardi er hovedproblemet. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Ved alvorlig forgiftning vurder alfablokker.
C01C A24
Adrenalin
C01C A24
Adrenalin
 
Toksisitet: Store individuelle forskjeller. Forgiftningssymptomer kan oppstå selv ved terapeutisk dosering. Kardial status er mer avgjørende for toksisitet enn selve dosen. Svært kort halveringstid (1 minutt). Moderate doser inaktiveres i mage-tarmkanalen (perorale inntak hos spedbarn/små barn bør likevel vurderes for observasjon sykehus). Inhalasjon kan gi systempåvirkning. Barn: Toksisk dose er svært varierende. Spedbarn er risikogruppe. 5-10 ganger terapeutisk dose gir ofte alvorlig forgiftning. Voksne: >0,5 mg s.c. eller i.m. til sykehus. Injeksjon i finger (autoinjektor) observeres som regel hjemme (ev. varmt vann og massasje). Til lege/sykehus ved langvarig eller uttalt iskemi.
 
Klinikk: Vasokonstriksjon, hypertensjon og stimulering av hjertet er hovedproblemet. Ved i.v. administrering inntrer effektene i løpet av sekunder, ofte med spontan bedring i løpet av minutter, slik at man sjelden rekker å starte behandling. Typisk er voldsom uro, tremor, svetting, uttalt hypertensjon og takykardi. Ved alvorlig forgiftning takyarytmier, hjerteinfarkt, hypertermi og lungeødem. Risiko for hjerneblødning. Peroralt inntak kan i tillegg gi iskemi i tarm, spesielt hos spedbarn/små barn. Injeksjon i finger (autoinjektor) kan gi iskemi.
 
Behandling: I alvorlige tilfeller (høyt blodtrykk) må behandlingen startes raskt! EKG-overvåkning, vasodilaterende midler i.v. og oksygenbehandling ved systemtoksisitet. Gi diazepam i.v. ved uro. Ved injeksjon i finger varmt vann og massasje (kan ofte gjøres hjemme). Øvrig symptomatisk behandling.
C01C X
Andre hjertestimulerende midler
C01C X08
Levosimendan
C01C X08
Levosimendan
 
Begrenset erfaring med overdoser.