Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


R01A A
Adrenergika, usammensatte preparater
R01A A
Adrenergika, usammensatte preparater
 
Toksisitet for gruppen: Spedbarn er spesielt følsomme. Individuelle variasjoner. Nasal eksponering innebærer betydelig større risiko for forgiftning enn ved peroral eksponering.
 
Klinikk for gruppen: Symptomer kommer ofte innen 1 time. Uro, svimmelhet, skjelvinger, ulike grader av CNS-depresjon ned til koma, men også CNS-eksitasjon forekommer. Ev. kramper. Bradykardi (spesielt hos barn) og hypotensjon, men kan også gi takykardi og hypertensjon (spesielt initialt). Uregelmessig respirasjon. Mild hypotermi. Perifer vasokonstriksjon, kalde ekstremiteter.
 
Behandling for gruppen: Kull hvis indisert. Brekkmiddel er kontraindisert. Diazepam ved kramper. Symptomatisk behandling.
R01A A05
Oksymetazolin
R01A A05
Oksymetazolin
 
Toksisitet: Nasal eksponering: Barn inntil 4 måneder: <50 µg (inntil 1 spray av 0,25 mg/ml) forventes ingen eller lette symptomer. Barn >4 måneder: <200 µg (inntil 2 sprayer av 0,5 mg/ml) forventes ingen eller lette symptomer. Peroralt inntak: Barn inntil 4 måneder: <2,5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >4 måneder: <10 ml (uansett styrke) forventes ingen eller lette symptomer. Ved uttalte symptomer til sykehus.
 
Klinikk og behandling: Se Adrenergika, usammensatte preparater, R01A A
R01A A07
Xylometazolin
R01A A07
Xylometazolin
 
Toksisitet: Nasal eksponering: Barn inntil 4 måneder: <0,3 mg (inntil 2 sprayer av 1 mg/ml) forventes ingen eller lette symptomer. Barn >4 måneder: <0,8 mg (inntil 6 sprayer av 1 mg/ml) forventes ingen eller lette symptomer. Peroralt inntak: Barn inntil 4 måneder: <1 mg forventes ingen eller lette symptomer. Barn >4 måneder: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Ved uttalte symptomer til sykehus.
 
Klinikk og behandling: Se Adrenergika, usammensatte preparater, R01A A
R01A C
Antiallergiske midler, ekskl. kortikosteroider
R01A C01
Natriumkromoglikat
R01A C01
Natriumkromoglikat
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Absorberes i liten grad.
 
Klinikk: Ev. kvalme og brekninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
R01A C02
Levokabastin
R01A C02
Levokabastin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <0,5 mg (p.o. eller nasalt) forventes ingen eller lette symptomer. 0,1 mg nasalt til barn 6 måneder ga ingen symptomer.
 
Klinikk: Trolig forsterkning av bivirkninger, som f.eks. tretthet, hodepine, munntørrhet og ev. neseblod.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R01A C03
Azelastin
R01A C03
Azelastin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <0,3 mg/kg (p.o. eller nasalt) forventes ingen eller lette symptomer. 9 mg (p.o.) til 2-åring (etter brekninger) ga ingen symptomer.
 
Klinikk: Trolig hodepine, tretthet, munntørrhet og kvalme. Ev. takykardi.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R01A D
Kortikosteroider, inkl. kombinasjoner
R01A D
Kortikosteroider, inkl. kombinasjoner
 
Akutt eksponering selv ved høye doser gir minimale symptomer. Se ev. Glukokortikoider, H02A B