Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


J01M
Kinoloner
 
Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Ved store doser hodepine, svimmelhet, tremor, forvirring, sløvhet, ev. CNS-eksitasjon med hallusinasjoner og kramper. Nyresvikt. Ev. forlenget QT-tid, arytmier og leverpåvirkning.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Unngå dehydrering. Symptomatisk behandling.
J01M A
Fluorokinoloner
J01M A01
Ofloksacin
J01M A01
Ofloksacin
 
Toksisitet: Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3 g i.v. ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Kinoloner, J01M
J01M A02
Ciprofloksacin
J01M A02
Ciprofloksacin
 
Toksisitet: Barn: <1 g forventes ingen eller lette symptomer. 12 g til 16-åring ga lett forgiftning. Voksne: 10 g, 18 g og 21 g ga akutt nyresvikt.
 
Klinikk og behandling: Se Kinoloner, J01M
J01M A12
Levofloksacin
J01M A12
Levofloksacin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1 g forventer ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Kinoloner, J01M