Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A11C A
Vtamin A, ren
A11C A01
Retinol (vitamin A)
A11C A01
Retinol (vitamin A)
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Økt risiko ved gjentatt dosering, leversykdom eller feilernæring. Spedbarn: Enkeltinntak på <25 000 IE forventes ingen symptomer. Barn: Inntak >300 000 IE til sykehus. Enkeltinntak på 100 000-300 000 IE kan oftest sees an hjemme. Voksne: Enkeltinntak >1 mill. IE til sykehus. Inntak på 4 mill. IE ga alvorlig forgiftning. 1 IE = 0,3 μg. Lang eliminasjonstid.
 
Klinikk: Økt intrakranielt trykk som kan gi hodepine, kvalme, synsforstyrrelser, papillødem, irritabilitet, fontanelleutposing (spedbarn) og CNS-påvirkning. Andre symptomer er elektrolyttforstyrrelser, hudreaksjoner, ev. leddsmerter og leverpåvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Seponering er viktig, også ved mindre inntak (unngå A-vitamintilskudd i 2-6 uker). Symptomatisk behandling.
A11C C
Vitamin D og analoger
A11C C
Vitamin D og analoger
 
Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet for vitamin D2 og D3. Lite sannsynlig med akutt forgiftning selv ved store enkelteksponeringer. Gjentatt dosering kan gi forgiftning. Kalsitriol, alfakalsidiol og andre analoger er betydelig mer toksiske. Dosene angitt nedenfor gjelder for vitamin D2 og D3. Barn: Toksiske doser er ca. 2000-4000 IE/dag (subakutt). Vurder sykehus ved enkeltdoser over ca. 150 000 IE eller ved symptomer. Voksne: Toksiske doser er ca. 75 000 IE/dag (subakutt). Vurder ventrikkeltømming og kull ved enkeltinntak >300 000 IE. Hyperkalsemi eller nyresvikt gir økt risiko. 1 IE = 0,025 μg.
 
Klinikk for gruppen: Hovedproblemet er hyperkalsemi som gir tretthet, kvalme, brekninger, nedsatt matlyst, vekttap, tørste, poluri, ev. nyresvikt, EKG-forandringer og arytmier.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Seponering er viktigste tiltak (unngå D-vitamintilskudd i 2-6 uker). Ved store doser vurder å unngå sollys og redusere kalsiuminntaket. Sørg for god diurese. Ved uttalt hyperkalsemi vurder bisfosfonater, laksekalsitonin eller prednisolon. Symptomatisk behandling.
A11C C01
Ergokalsiferol
A11C C01
Ergokalsiferol
 
Toksisitet: Vitamin D2. Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Vitamin D og analoger, A11C C
A11C C03
Alfakalsidol
A11C C03
Alfakalsidol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Betydelig mer toksisk enn vitamin D2 og D3. Barn: <1 μg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 30 μg ga etter ventrikkeltømming ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Vitamin D og analoger, A11C C
A11C C04
Kalsitriol
A11C C04
Kalsitriol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Betydelig mer toksisk enn vitamin D2 og D3. Barn: >1 μg til sykehus.
 
Klinikk og behandling: Se Vitamin D og analoger, A11C C
A11C C05
Kolekalsiferol
A11C C05
Kolekalsiferol
 
Toksisitet: Vitamin D3. Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Vitamin D og analoger, A11C C