Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


M01A
Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider
 
Toksisitet for gruppen: For toksiske doser, se de enkelte virkestoffene. Ikke alltid samsvar mellom mengde inntatt og alvorlighetsgrad.
 
Klinikk for gruppen: Symptomer er som regel etablert innen 4 timer med mindre det er inntatt et depot- eller enteropreparat. Ved lett forgiftning: Magesmerter, kvalme, brekninger, diaré, lett CNS-påvirkning med tretthet, svimmelhet, hodepine, tåkesyn og øresus. Hypotensjon (vær oppmerksom på ev. GI-blødning) og takykardi. Ev. uro og hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning: Kraftige GI-symptomer ev. med perforasjon, metabolsk acidose, koma, kramper, elektrolyttforstyrrelser og kardiogent sjokk. Ev. nyrepåvirkning i løpet av et par døgn.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Antacida og protonpumpehemmer ved behov. Vurder typing og forlik ved risiko for transfusjoner ved ev. GI-blødninger. Sørg for god diurese. Følg ev. nyrefunksjonen.
M01A B
Eddiksyrederivater og lignende substanser
M01A B01
Indometacin
M01A B01
Indometacin
 
Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. 175-1500 mg ga lett og 400-775 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A
M01A B02
Sulindak
M01A B02
Sulindak
 
Toksisitet: Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. 8 g til 14-åring ga moderat til alvorlig og 12 g til 16-åring ga alvorlig forgiftning. Voksne: 5-10 g ga moderat til alvorlig og 20 g og 24 g ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A
M01A B05
Diklofenak
M01A B05
Diklofenak
 
Toksisitet: Barn: <10 mg/kg forventes ingen eller lette symptomer. 150 mg til 2-åring ga etter kull lett forgiftning, og 300 mg til 13-åring ga nyrepåvirkning. Voksne: 500-1250 mg ga ingen og 300 mg-7 g ga lette symptomer. 2 g sammen med alkohol og 2,5 g har gitt nyrepåvirkning.
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroide M01A
M01A B15
Ketorolak
M01A B15
Ketorolak
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 240 mg/dag i 3 dager ga alvorlig forgiftning. 180 mg/dag i 3 dager og 500 mg/dag i 4-5 dager ga perforasjon og letal GI-blødning.
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A
M01A C
Oksikamer
M01A C01
Piroksikam
M01A C01
Piroksikam
 
Toksisitet: Regnes som et av de mest toksiske NSAID. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer, men 100 mg til 2-åring ga svært alvorlig forgiftning. Voksne: 200-400 mg har gitt ingen eller lett og 500-600 mg og 1,8 g har gitt moderat til alvorlig forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A
M01A C06
Meloksikam
M01A C06
Meloksikam
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <15 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 225 mg ga ingen og 450 mg og 525 mg til tenåringer ga lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A
M01A E
Propionsyrederivater
M01A E01
Ibuprofen
M01A E01
Ibuprofen
 
Toksisitet: Barn: 100-150 mg/kg ga lette og 300-400 mg/kg ga moderate til alvorlige forgiftninger. Voksne: >8-10 g vurder sykehusinnleggelse. >20 g har gitt alvorlige forgiftninger. >6 g vurder oppfølging av nyrefunksjonen (spesielt ved risikofaktorer).
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A
M01A E02
Naproksen
M01A E02
Naproksen
 
Toksisitet: Barn: <1000 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1-5,5 g ga ingen eller lette symptomer. Ved 10-20 g forventes moderat forgiftning. Nyrepåvirkning er sett ved relativt lave doser (<5 g).
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A
M01A E03
Ketoprofen
M01A E03
Ketoprofen
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg (vanlige tabletter) og 200 mg (depot) forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 2,4 g har gitt lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A
M01A E14
Deksibuprofen
M01A E14
Deksibuprofen
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Teoretisk dobbelt så toksisk som ibuprofen. Halver toksiske doser angitt for ibuprofen, se M01A E01
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A
M01A G
Fenamater
M01A G02
Tolfenamsyre
M01A G02
Tolfenamsyre
 
Toksisitet: Barn: Begrenset erfaring med overdoser. <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 1000 mg/dag over tid har ikke gitt symptomer. 1600-1800 mg/dag har gitt kraftige bivirkninger.
 
Klinikk: Svie i urinveiene og dysuri er vanlige bivirkninger. Sitronfarget urin. Ved lett forgiftning: Magesmerter, kvalme, oppkast, lett CNS-påvirkning med tretthet, sløvhet og hodepine, tåkesyn, øresus, hypotensjon og takykardi. Ved alvorlig forgiftning: Metabolsk acidose, koma, respirasjonsdepresjon, kramper, elektrolyttforstyrrelser, sirkulasjonssvikt. Ev. nyrepåvirkning i løpet av et par døgn.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Rikelig drikke.
M01A H
Koksiber
M01A H01
Celekoksib
M01A H01
Celekoksib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g og 3 g ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A
M01A H04
Parekoksib
M01A H04
Parekoksib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A
M01A H05
Etorikoksib
M01A H05
Etorikoksib
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <120 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 500-1500 mg har gitt ingen til lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A
M01A X
Andre antiinflammatoriske og reumatiske midler, ikke steroider
M01A X01
Nabumeton
M01A X01
Nabumeton
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 15 g til en 17-åring ga magesmerter.
 
Klinikk: Ved lett forgiftning magesmerter, kvalme, brekninger, diaré, lett CNS-påvirkning med tretthet, svimmelhet, hodepine, tåkesyn og øresus. Hypotensjon og takykardi. Ev. uro og hallusinasjoner. Ved alvorlig forgiftning kraftige GI-symptomer ev. med perforasjon, metabolsk acidose, koma, kramper, elektrolyttforstyrrelser og kardiogent sjokk. Ev. nyrepåvirkning i løpet av et par døgn.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Antacida ved behov. Sørg for god diurese. Følg ev. nyrefunksjonen.
M01A X05
Glukosamin
M01A X05
Glukosamin
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Barn: <2 g forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Magesmerter, tretthet og hodepine. Ev. brekninger, diaré, hyperglykemi og takykardi.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.