Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


J02A A
Antibiotika
J02A A01
Amfotericin B
J02A A01
Amfotericin B
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. En av de mest toksiske antimykotika, hyppige bivirkninger også ved terapeutisk bruk.
 
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Feber, hodepine, tinnitus og dobbeltsyn. Muskel- og leddsmerter. Elektrolyttforstyrrelser (eks. hypokalemi og hypomagnesemi). Ev. arytmier, nyreskade og sirkulatorisk sjokk.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
J02A B
Imidazolderivater
J02A B02
Ketokonazol
J02A B02
Ketokonazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g/dag ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Hodepine, tretthet, tinnitus og forvirring. Muskel- og leddsmerter. Hypertensjon. Ev. leverskade.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J02A C
Triazolderivater
J02A C
Triazolderivater
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Hodepine, tretthet, svimmelhet, forvirring og hallusinasjoner. Ev. ventrikkeltakykardi, forlenget QT-tid («torsades de pointes»), hypokalemi og leverpåvirkning.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J02A C01
Flukonazol
J02A C01
Flukonazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1 g ga ingen og 8,2 g ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Triazolderivater, J02A C
J02A C02
Itrakonazol
J02A C02
Itrakonazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Triazolderivater, J02A C
J02A C03
Vorikonazol
J02A C03
Vorikonazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Triazolderivater, J02A C
J02A C04
Posakonazol
J02A C04
Posakonazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g × 2 i 3 dager ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Triazolderivater, J02A C
J02A C05
Isavukonazol
J02A C05
Isavukonazol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <200 mg forventer ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Triazolderivater, J02A C
J02A X
Andre antimykotika til systemisk bruk
J02A X04
Kaspofungin
J02A X04
Kaspofungin
 
Begrenset erfaring med overdoser.
J02A X05
Mikafungin
J02A X05
Mikafungin
 
Begrenset erfaring med overdoser. Relativt høy frekvens av levereffekter er rapportert i kliniske studier.
J02A X06
Anidulafungin
J02A X06
Anidulafungin
 
Begrenset erfaring med overdoser. 400 mg til voksen ga ingen symptomer.