Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


S01E A
Sympatomimetika
S01E A
Sympatomimetika
 
Se de enkelte virkestoffene.
S01E A02
Dipivefrin
S01E A02
Dipivefrin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Adrenalin, C01C A24
S01E A03
Apraklonidin
S01E A03
Apraklonidin
 
Klinikk: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Brimonidin, S01E A05
S01E A05
Brimonidin
S01E A05
Brimonidin
 
Toksisitet: Barn: Okulær administrering har gitt alvorlige forgiftninger hos spedbarn. Alle perorale inntak til sykehus. Første dose 0,2% oppløsning okulært ga alvorlig forgiftning hos spedbarn på 3 uker. 1 dråpe 0,2% oppløsning (45,5 μg) p.o. ga alvorlig forgiftning hos prematurt spedbarn på 2 uker.
 
Klinikk og behandling: Se Klonidin, N02C X02. I tillegg kan forventes symptomer som hyperglykemi og alvorlige apnéepisoder.
S01E B
Parasympatomimetika
S01E B01
Pilokarpin
S01E B01
Pilokarpin
 
Toksisitet: Barn: <4 dråper (p.o. eller okulært) av 4% oppløsning forventes ingen eller lette symptomer. Ca. 10 mg p.o. til 2-åring ga etter kull lett forgiftning. Voksne: >60-100 mg risiko for alvorlig forgiftning. 6 mg til eldre ga lett og 200 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Økt spyttsekresjon, miose, tåreflod, bronkiesekresjon. Hodepine og tremor. Ev. synsforstyrrelser ved okulær administrering. Ved alvorlig forgiftning CNS-depresjon, kramper, hypotensjon, bradykardi, respirasjons- og sirkulasjonssvikt.
 
Behandling: Kull hvis indisert. Ev. atropin ved alvorlig forgiftning. Symptomatisk behandling.
S01E C
Karboanhydrasehemmere
S01E C
Karboanhydrasehemmere
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Letargi, metabolsk acidose, elektrolyttforstyrrelser, parestesier, synsforstyrrelser, takykardi, takypné og ev. nyrepåvirkning.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
S01E C01
Acetazolamid
S01E C01
Acetazolamid
 
Toksisitet: Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Ca. 5 g ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Karboanhydrasehemmere, S01E C
S01E C03
Dorzolamid
S01E C03
Dorzolamid
 
Se Karboanhydrasehemmere, S01E C
S01E C04
Brinzolamid
S01E C04
Brinzolamid
 
Se Karboanhydrasehemmere, S01E C
S01E D
Betablokkere
S01E D
Betablokkere
 
Se Betablokkere, C07A A
S01E E
Prostaglandinanaloger
S01E E
Prostaglandinanaloger
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Begrenset erfaring. Ev. GI-symptomer, svimmelhet, hudrødme og svette.
 
Behandling for gruppen: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
S01E E01
Latanoprost
S01E E01
Latanoprost
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav peroral biotilgjengelighet. Voksne: Infusjon av 3 μg/kg hos friske ga ingen symptomer og 5,5-10 μg/kg ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Prostaglandinanaloger, S01E E
S01E E03
Bimatoprost
S01E E03
Bimatoprost
 
Se Prostaglandinanaloger, S01E E
S01E E04
Travoprost
S01E E04
Travoprost
 
Se Prostaglandinanaloger, S01E E
S01E E05
Tafluprost
S01E E05
Tafluprost
 
Se Prostaglandinanaloger, S01E E