Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

D
DERMATOLOGISKE MIDLER
D01
Fungicider til dermatologisk bruk
D01A
Antimykotika til topikal bruk
D01A E
Andre fungicider til utvortes bruk
D01A E02
Metylrosanilin
 Toksisitet: Krystallfiolett. Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet ved bruksoppløsninger.
 Klinikk: Ev. GI-symptomer (lokalirritasjon).
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
D01A E14
Ciklopiroks
 Begrenset erfaring med overdoser.
D01A E16
Amorolfin
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Begrenset erfaring. Ev. GI-symptomer (lokalirritasjon).
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
D01B
Antimykotika til systemisk bruk
D01B A
Antimykotika til systemisk bruk
D01B A02
Terbinafin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Hodepine, svimmelhet og GI-symptomer.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
D05
Antipsoriasismidler
D05A
Antipsoriasismidler til lokal bruk
D05A C
Antracenderivater
D05A C01
Ditranol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Ved lett forgiftning GI-symptomer og palpitasjoner. Ved alvorlig forgiftning nyrepåvirkning, GI-blødning, kramper, dyspné og dehydrering.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
D05A D
Psoralener for topikal bruk
D05A D01
Trioksysalen
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Kombineres med terapeutisk UVA-bestråling.
 Klinikk: Fototoksisitet, solforbrenning, kløe, kvalme og tretthet.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
D05A X
Andre antipsoriasismidler til lokal bruk
D05A X02
Kalsipotriol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1/2 teskje (2,5 g salve/krem av 50 µg kalsipotriol) forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Ev. hyperkalsemi og relaterte symptomer.
 Behandling: Se Vitamin D og analoger, A11C C (utvid) . Viktig med opphold i vitamin D-tilskudd i 2-6 uker. Ved inntak av >1/2 teskje til barn og >1 teskje (>5 g salve/krem) til voksne følg S-kalsium i 24 timer.
D05B
Antipsoriasismidler til systemisk bruk
D05B A
Psoralener for systemisk bruk
D05B A02
Metoksalen
 Se Trioksysalen, D05A D01 (utvid) 
D05B B
Retinoider til behandling av psoriasis
D05B B02
Acitretin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <25 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Retinol (vitamin A), A11C A01 (utvid) 
D06
Antibiotika og kjemoterapeutika, dermatologiske
D06A
Antibiotika til topikal bruk
D06A X
Diverse antibiotika til utvortes bruk
D06A X05
Bacitracin
 Begrenset erfaring med overdoser. Lav peroral absorpsjon.
D06B
Kjemoterapeutika til utvortes bruk
D06B A
Sulfonamider
D06B A01
Sølvsulfadiazin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se ev. Middelsvirkende sulfonamider, J01E C (utvid) 
D06B B
Antivirale midler
D06B B04
Podofyllotoksin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <15 mg forventes ingen eller lette symptomer (gjelder ikke produkter med etsende konsentrasjoner). Registrerte legemidler i Norge inneholder en forholdsvis lav konsentrasjon (0,5% og 0,15%) av podofyllotoksin, og er mindre farlige. Vær oppmerksom på at det finnes produkter med langt høyere konsentrasjoner som både er etsende og systemtoksiske. Kontakt ev. Giftinformasjonen for vurdering.
 Klinikk: Lokalirritasjon og GI-symptomer (gjelder lavere konsentrasjoner). Ved store inntak ev. ataksi og somnolens. Ved høye konsentrasjoner eller eksponering på store hudområder fare for etseskade og/eller systemtoksiske effekter (kolkisinlignende, f.eks. kramper og koma).
 Behandling: Skyll og/eller vask av produktet, hvis aktuelt. Ev. drikke. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
D06B B06
Penciklovir
 Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Aciklovir, J05A B01 (utvid) 
D06B B10
Imiquimod
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
D06B B11
Dokosanol
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
D06B B12
Sinecatechins
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
D06B X
Andre kjemoterapeutika
D06B X02
Ingenolmebutat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Overdosering på hud gir lokale hudreaksjoner (forsterkning av bivirkninger). Lite informasjon om perorale eksponeringer.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
D07
Kortikosteroider til dermatologisk bruk
D07A
Kortikosteroider, usammensatte preparater
 Akutt eksponering selv ved høye doser gir minimale symptomer. Se ev. Glukokortikoider, H02A B (utvid) 
D10
Midler mot akne
D10A
Midler til topikal behandling av akne
D10A D
Retinoider til lokal behandling av akne
D10A D53
Adapalen
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Lav hudabsorpsjon. Kan gi lokalirritasjon.
 Klinikk: Ved store inntak, se Retinol (vitamin A), A11C A01 (utvid) 
 Behandling: Symptomatisk behandling.
D10B
Midler mot akne til systemisk bruk
D10B A
Retinoider til behandling av akne
D10B A01
Isotretinoin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Økt toksisitet ved lever- og nyreskade og hos foster (svært teratogent). Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 30 ganger terapeutisk dose ga lett forgiftning.
 Klinikk: Tørr hud/slimhinner og kvalme. Lett økt intrakranielt trykk som kan gi hodepine, kvalme, synsforstyrrelser, irritabilitet og ev. CNS-påvirkning. Andre symptomer er elektrolyttforstyrrelser, hypertensjon, hudreaksjoner, ev. nyre- og leverpåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
D11
Andre dermatologiske midler
D11A
Andre dermatologiske midler
D11A H
Midler mot atopisk dermatitt, ekskl. kortikosteroider
D11A H02
Pimekrolimus
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Takrolimus, L04A D02 (utvid) 
D11A H05
Dupilumab
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1500 mg ga lett forgiftning.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Anbefaler behandling og oppfølging i samråd med behandlende lege.
D11A X
Diverse dermatologiske midler
D11A X01
Minoksidil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 30-60 mg til 3-åring ga takykardi. Voksne: 600 mg ga alvorlig og 3 g ga svært alvorlig forgiftning.
 Klinikk: Takykardi, hypotensjon og hjertesvikt. Væskeretensjon, lungeødem og CNS-depresjon. Kvalme.
 Behandling: Lav terskel for observasjon sykehus. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved hypotensjon vurder noradrenalin framfor væsketilførsel. Ev. furosemid ved tegn på væskeretensjon (lungeødem). Symptomatisk behandling.
D11A X16
Eflornitin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Minimal hudabsorpsjon. Svært store doser på hud eller perorale inntak kan gi forgiftning.
 Klinikk: Håravfall, hevelse i ansiktet, kramper, hørselssvikt, GI-symptomer, hodepine, svakhet, svimmelhet, anemi, trombocytopeni og leukopeni.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
D11A X24
Deoksykolsyre
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.