Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


D06B A
Sulfonamider
D06B A01
Sølvsulfadiazin
D06B A01
Sølvsulfadiazin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se ev. Middelsvirkende sulfonamider, J01E C
D06B B
Antivirale midler
D06B B04
Podofyllotoksin
D06B B04
Podofyllotoksin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <15 mg forventes ingen eller lette symptomer (gjelder ikke produkter med etsende konsentrasjoner). Registrerte legemidler i Norge inneholder en forholdsvis lav konsentrasjon (0,5% og 0,15%) av podofyllotoksin, og er mindre farlige. Vær oppmerksom på at det finnes produkter med langt høyere konsentrasjoner som både er etsende og systemtoksiske. Kontakt ev. Giftinformasjonen for vurdering.
 
Klinikk: Lokalirritasjon og GI-symptomer (gjelder lavere konsentrasjoner). Ved store inntak ev. ataksi og somnolens. Ved høye konsentrasjoner eller eksponering på store hudområder fare for etseskade og/eller systemtoksiske effekter (kolkisinlignende, f.eks. kramper og koma).
 
Behandling: Skyll og/eller vask av produktet, hvis aktuelt. Ev. drikke. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
D06B B06
Penciklovir
D06B B06
Penciklovir
 
Begrenset erfaring med overdoser. Se ev. Aciklovir, J05A B01
D06B B10
Imiquimod
D06B B10
Imiquimod
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
D06B B11
Dokosanol
D06B B11
Dokosanol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
D06B B12
Sinecatechins
D06B B12
Sinecatechins
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
D06B X
Andre kjemoterapeutika
D06B X02
Ingenolmebutat
D06B X02
Ingenolmebutat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Overdosering på hud gir lokale hudreaksjoner (forsterkning av bivirkninger). Lite informasjon om perorale eksponeringer.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.