Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


R03B A
Glukokortikoider
R03B A
Glukokortikoider
 
Akutt eksponering gir minimale symptomer selv ved høye doser. For ev. symptomer og behandling, se Glukokortikoider, H02A B
R03B A08
Ciklesonid
R03B A08
Ciklesonid
 
Se Glukokortikoider, H02A B eller R03B A
R03B B
Antikolinergika
R03B B
Antikolinergika
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Perifere antikolinerge fenomener som munntørrhet, mydriasis, takykardi, urinretensjon og obstipasjon. Hodepine og svimmelhet. Ved alvorlig forgiftning ev. sentralt antikolinergt syndrom (bl.a. CNS-eksitasjon og hallusinasjoner).
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ev. fysostigmin ved uttalt sentralt antikolinergt syndrom. Symptomatisk behandling.
R03B B01
Ipratropiumbromid
R03B B01
Ipratropiumbromid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav peroral absorpsjon. Barn: <2 mg peroralt forventes ingen eller lette symptomer. <8 inhalasjonsdoser à 42 µg/dose eller 16 inhalasjonsdoser à 21 µg/dose forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Antikolinergika, R03B B
R03B B04
Tiotropiumbromid
R03B B04
Tiotropiumbromid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav peroral absorpsjon. Barn: <20 inhalasjonsdoser forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Antikolinergika, R03B B
R03B B05
Aklidiniumbromid
R03B B05
Aklidiniumbromid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Antikolinergika, R03B B
R03B B06
Glykopyrroniumbromid
R03B B06
Glykopyrroniumbromid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Antikolinergika, R03B B
R03B B07
Umeklidiniumbromid
R03B B07
Umeklidiniumbromid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Antikolinergika, R03B B