Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


R02A A
Antiseptika
R02A A20
Amylmetakresol
R02A A20
Amylmetakresol
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet.
 
Klinikk: GI-symptomer og forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
R02A X
Andre halspreparater
R02A X01
Flurbiprofen
R02A X01
Flurbiprofen
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider, M01A
R02A X03
Benzydamin
R02A X03
Benzydamin
 
Toksisitet: Barn: <3,7 mg/kg forventes ingen eller lett forgiftning. Voksne: Ca. 7 mg/kg har gitt moderat forgiftning (ukjent om barn eller voksen). Mer enn ca. 14 mg/kg har gitt alvorlige forgiftninger hos barn og voksne (etter brekninger/ventrikkelskylling).
 
Klinikk: Kvalme, brekninger, magesmerter. Nummenhet og prikking i munnen. Desorientering, langvarige hallusinasjoner, angst, agitasjon, motorisk uro, skjelvinger, takykardi, feber. Ev. kramper, koma og respirasjonspåvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.