Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


G04B D
Urologiske spasmolytika
G04B D
Urologiske spasmolytika
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Antikolinerge fenomener som uro, forvirring, agitasjon, eksitasjon, hallusinasjoner, kramper, CNS-depresjon, takykardi, palpitasjoner, ev. arytmier. Mydriasis, urinretensjon, munntørrhet, tarmatoni og feber.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Diazepam ved uro, eksitasjon eller kramper. Ev. fysostigmin ved uttalt sentral antikolinerg klinikk. Øvrig symptomatisk behandling.
G04B D04
Oksybutynin
G04B D04
Oksybutynin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 15 mg til 9-åring ga ingen symptomer. Voksne: 100 mg ga alvorlig forgiftning. 250-300 mg i løpet av 3 dager ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Urologiske spasmolytika, G04B D
G04B D07
Tolterodin
G04B D07
Tolterodin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <4 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 12,8 mg ga lett og 20-40 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Urologiske spasmolytika, G04B D
G04B D08
Solifenacin
G04B D08
Solifenacin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 100 mg ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Urologiske spasmolytika, G04B D
G04B D10
Darifenacin
G04B D10
Darifenacin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <30 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 75 mg ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Urologiske spasmolytika, G04B D
G04B D11
Fesoterodin
G04B D11
Fesoterodin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <4 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Urologiske spasmolytika, G04B D
G04B D12
Mirabegron
G04B D12
Mirabegron
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Inntil 300 mg pr. dag i 10 dager ga takykardi og hypertensjon. Enkeltdose på 400 mg ga takykardi.
 
Klinikk: Forventer takykardi, hypertensjon, hudutslett og ev. arytmier og leverpåvirkning. Se også Urologiske spasmolytika, G04B D
 
Behandling: Se Urologiske spasmolytika, G04B D
G04B E
Midler mot erektil dysfunksjon
G04B E
Midler mot erektil dysfunksjon
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Hjertesyke har økt risiko.
 
Klinikk for gruppen: Hudrødme, hodepine, svimmelhet, tretthet, tremor, hypotensjon, takykardi, myokardiskemi (predisponerte) og GI-symptomer. Ev. forsterkning av bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kontinuerlig EKG ved symptomer eller underliggende hjertesykdom. Symptomatisk behandling. Unngå nitrater ved sildenafil, tadalafil og vardenafil.
G04B E01
Alprostadil
G04B E01
Alprostadil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon, G04B E
G04B E03
Sildenafil
G04B E03
Sildenafil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 200 mg og 2 g ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon, G04B E
G04B E04
Yohimbin
G04B E04
Yohimbin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon, G04B E
G04B E05
Fentolamin
G04B E05
Fentolamin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Alfablokkere, G04C A. Kan i tillegg gi hypoglykemi.
G04B E08
Tadalafil
G04B E08
Tadalafil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon, G04B E
G04B E09
Vardenafil
G04B E09
Vardenafil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon, G04B E
G04B E10
Avanafil
G04B E10
Avanafil
 
Toksisitet: Barn: <100 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: 800 mg (enkeltdose) og 300 mg i gjentatte doser har i kliniske studier gitt lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon, G04B E
G04B E30
Aviptadil og fentolaminmesilat
G04B E30
Aviptadil og fentolaminmesilat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Se ev. Fentolamin, G04B E05
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
G04B X
Andre urologika
G04B X14
Dapoksetin
G04B X14
Dapoksetin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <60 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 240 mg har vært godt tolerert i kliniske studier.
 
Klinikk og behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, N06A B
G04B X15
Pentosanpolysulfatnatrium
G04B X15
Pentosanpolysulfatnatrium
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: GI-symptomer og økt blødningsrisiko. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.