Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


M04A A
Preparater som hemmer urinsyreproduksjonen
M04A A01
Allopurinol
M04A A01
Allopurinol
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet uten risikofaktorer som nedsatt nyrefunksjon. Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 10 g ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Kvalme, brekninger og magesmerter. Hodepine. Nyrepåvirkning. Ev. hud- og hypersensitivitetsreaksjoner.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Rikelig med væske.
M04A A03
Febuksostat
M04A A03
Febuksostat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <80 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Forventede symptomer er kvalme, oppkast, diaré. Hodepine, svimmelhet, CNS-depresjon. Palpitasjoner, ev. hypertensjon. Krystallutfelling i urinen. Nyrepåvirkning. Ev. leverpåvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Symptomatisk behandling.
M04A B
Preparater som øker urinsyreutskillelsen
M04A B01
Probenecid
M04A B01
Probenecid
 
Toksisitet: Barn: 5 g til 14-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning. Voksne: 47 g ga meget alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Kvalme, brekninger, hodepine, koma. Status epilepticus. Ev. nyre- og leverpåvirkning, overfølsomhetsreaksjoner og hudutslett.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
M04A B05
Lesinurad
M04A B05
Lesinurad
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
M04A C
Preparater uten virkning på urinsyreomsetningen
M04A C01
Kolkisin
M04A C01
Kolkisin
 
Toksisitet: Høy toksisitet. Barn: <1 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 6-8 mg ga lett og >20 mg har gitt alvorlig til meget alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Forgiftningen utvikles i flere faser. Ofte et komplisert forløp over mange dager. Kontakt Giftinformasjonen for beskrivelse. Ved alvorlig forgiftning blant annet benmargsdepresjon og multiorgansvikt. Høy mortalitet ved etablerte alvorlige symptomer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og gjentatt kulldosering hvis indisert. Symptomatisk behandling. Lang observasjonstid.