Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


C03D A
Aldosteronantagonister
C03D A
Aldosteronantagonister
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Dehydrering etterfulgt av hyperkalemi og ev. hyponatremi. Kvalme og brekninger. Svimmelhet, forvirring, ataksi og lett somnolens.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Følg og korriger væske- og elektrolyttbalansen. Symptomatisk behandling.
C03D A01
Spironolakton
C03D A01
Spironolakton
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 625 mg til 16-åring ga etter ventrikkeltømming lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Aldosteronantagonister, C03D A
C03D A04
Eplerenon
C03D A04
Eplerenon
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Aldosteronantagonister, C03D A