Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


L02B A
Antiøstrogen
L02B A01
Tamoksifen
L02B A01
Tamoksifen
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt lite toksisk ved enkeltstående akutte overdoser. Økt risiko ved terapeutisk bruk/overdose. Barn: <80 mg ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Kvalme, oppkast, svimmelhet, tremor, hyperrefleksi, kramper, vasodilatasjon, angina, hypertoni og ev. hjerteinfarkt. Massive overdoser kan gi forlenget QT-tid og ev. arytmier. Ev. hyperkalsemi og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ved store doser følg EKG.
L02B A03
Fulvestrant
L02B A03
Fulvestrant
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Voksne: 750 mg i.m. til premenopausale kvinner ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Hodepine, kvalme, brekninger og diaré, hetetokter, leverpåvirkning, ev. venøs tromboemboli og vaginalblødning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
L02B B
Antiandrogen
L02B B01
Flutamid
L02B B01
Flutamid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Økt risiko hos pasienter med leversykdom. Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksen: Rapportert om overlevelse uten sekveler etter enkeltdose på 5 g.
 
Klinikk: Leverpåvirkning, gastrointestinale symptomer, hodepine og tretthet. Ev. antabuslignende symptomer og methemoglobinemi. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L02B B03
Bikalutamid
L02B B03
Bikalutamid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Voksne: Doser på 200 mg/dag har vært tolerert i studier.
 
Klinikk: Kvalme, magesmerter, diaré og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L02B B04
Enzalutamid
L02B B04
Enzalutamid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 360 mg og 600 mg har gitt kramper.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vurder EKG. Symptomatisk behandling.
L02B B05
Apalutamid
L02B B05
Apalutamid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L02B G
Enzyminhibitorer
L02B G
Enzyminhibitorer
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Relativt lav akutt toksisitet.
 
Klinikk for gruppen: Gastrointestinale symptomer, hodepine, ev. takykardi, hypertensjon og leverpåvirkning. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
L02B G03
Anastrozol
L02B G03
Anastrozol
 
Toksisitet: Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Enkeltdose på 60 mg til friske menn var godt tolerert i studie.
 
Klinikk og behandling: Se Enzyminhibitorer, L02B G
L02B G04
Letrozol
L02B G04
Letrozol
 
Toksisitet: Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: <30 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Enzyminhibitorer, L02B G
L02B G06
Eksemestan
L02B G06
Eksemestan
 
Toksisitet: Barn: <25 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 800 mg/dag i 12 uker har vært godt tolerert i studier.
 
Klinikk og behandling: Se Enzyminhibitorer, L02B G
L02B X
Andre hormonantagonister og relaterte susbstanser
L02B X02
Degarelix
L02B X02
Degarelix
 
Se Enzyminhibitorer, L02B G
L02B X03
Abirateronacetat
L02B X03
Abirateronacetat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Enzyminhibitorer, L02B G