Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

G
UROGENITALSYSTEM OG KJØNNSHORMONER
G01
Antiinfektiva og antiseptika til gynekologisk bruk
G01A
Antiinfektiva og antiseptika, ekskl. kombinasjoner med kortikosteroider
G01A C
Kinolinderivater
G01A C05
Dekvalin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
G01A F
Imidazolderivater
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, diaré og magesmerter. Ev. svimmelhet, sløvhet, hodepine, dysartri, nevropati, kramper, mørkfarging av urinen (metronidazol) og metallsmak i munnen.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
G01A F01
Metronidazol
 Toksisitet: Barn: <2 g forventes ingen eller lette symptomer. 400 mg til 3-åring og maks. 2,8 g til 4-åring etter kull ga ingen symptomer. Voksne: 12 g ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Imidazolderivater, G01A F (utvid) . Gir risiko for disulfiramlignende reaksjon (N07B B01 (utvid) ) sammen med alkohol.
G01A F02
Klotrimazol
 Toksisitet: Barn: <200 mg (20 g krem) forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Imidazolderivater, G01A F (utvid) 
G01A F04
Mikonazol
 Toksisitet: Barn: <400 mg (20 g krem) forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Imidazolderivater, G01A F (utvid) 
G01A F05
Ekonazol
 Toksisitet: Barn: <500 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Imidazolderivater, G01A F (utvid) 
G02
Andre gynekologiske midler
G02A
Uteruskontraherende midler
G02A D
Prostaglandiner
G02A D02
Dinoproston
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Økt uterusaktivitet. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ev. vaginalskylling. Symptomatisk behandling.
G02A D03
Gemeprost
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av bivirkninger som GI-symptomer, feber og økt uterusaktivitet.
 Behandling: Ev. vaginalskylling. Symptomatisk behandling.
G02C
Andre gynekologiske midler
G02C B
Prolaktinhemmende midler
G02C B04
Kvinagolid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Bromokriptin, N04B C01 (utvid) 
G02C X
Andre gynekologiske preparater
G02C X01
Atosiban
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
G02C X04
Cimicifugae rhizoma (rotstokk av klaseormedrue)
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
G03
Kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia
G03A
Antikonseptiva, hormoner, systemiske
 Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Barn og voksne: Engangsinntak på opp til én kalenderpakning (21 eller 28 tabletter) forventes ingen eller lette symptomer. Barn: 60 mg noretisteron til 1-åring og 140 mg noretisteron til 3-åring ga ingen symptomer.
 Klinikk for gruppen: Kvalme og brekninger. Ev. leverpåvirkning ved svært store doser.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ved store doser ev. kontroll av leverstatus etter ca. 1 uke.
G03A D02
Ulipristalacetat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. 200 mg har vært godt tolerert.
 Klinikk: Ev. forsterkning av bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
G03B
Androgener
 Toksisitet for gruppen: Tilnærmet ingen forgiftningsfare ved akutt overdosering.
 Klinikk for gruppen: Ved kronisk bruk/misbruk rapportert bl.a. hypertensjon, hjerteinfarkt, trombose, kvalme, brekninger, nevrologiske symptomer, aggressivitet, paranoide reaksjoner, eufori, depresjon, hudforandringer, væskeretensjon, endokrine forstyrrelser og kolestatisk ikterus.
 Behandling for gruppen: Ev. symptomatisk behandling.
G03C
Østrogener
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Voksne: 100-200 mg østriol ga GI-symptomer og lett leverpåvirkning. 160 mg østradiol ga hodepine og forbigående EEG-påvirkning.
 Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger, hodepine, svimmelhet, ev. leverpåvirkning. Ved kronisk bruk bl.a. væskeretensjon, ødem og hypertensjon.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
G03C C
Østrogener, kombinasjoner med andre midler
G03C C07
Konjugert østrogen og bazedoksifen
 Se Østrogener, G03C (utvid)  og Bazedoksifen, G03X C02 (utvid) 
G03D
Progestogener
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring ved overdoser. Lav akutt toksisitet.
 Klinikk for gruppen: Forventer ikke symptomer ved enkelteksponeringer. Ved kronisk bruk rapportert leverpåvirkning, hodepine og svimmelhet.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
G03D A04
Progesteron
 Se Progestogener, G03D (utvid) 
G03G
Gonadotropiner og andre ovulasjonsstimulerende midler
G03G B
Ovulasjonsstimulerende stoffer, syntetiske
G03G B02
Klomifen
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet.
 Klinikk: GI-symptomer. Ev. forsterkning av bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
G03H
Antiandrogener
G03H A
Antiandrogener, usammensatte preparater
G03H A01
Cyproteron
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: <200 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 2,5 g ga etter kull ingen symptomer.
 Klinikk: Ev. forsterkning av bivirkninger.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
G03X
Andre kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia
G03X A
Antigonadotropiner og lignende midler
G03X A01
Danazol
 Begrenset erfaring med overdoser. Tilnærmet ingen forgiftningsfare ved akutt overdose. Se ev. Androgener, G03B (utvid) 
G03X B
Antiprogestogener
G03X B01
Mifepriston
 Begrenset erfaring med overdoser. Symptomatisk behandling.
G03X C
Midler med selektiv østrogenreseptormodulator effekt
G03X C01
Raloksifen
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <120 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 600 mg har vært gitt i kliniske studier uten betydelige symptomer.
 Klinikk: Hudrødme, kvalme, brekninger, svimmelhet, tremor, hyperrefleksi, kramper, forlenget QT-tid, arytmier, hyperkalsemi og tromboser. Ev. leverpåvirkning.
 Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
G03X C02
Bazedoksifen
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <60 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
G03X X
Andre kjønnshormoner og midler med effekt på genitalia
G03X X01
Prasteron
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Ev. vaginalskylling. Symptomatisk behandling.
G04
Urologika
G04B
Andre urologiske preparater
G04B D
Urologiske spasmolytika
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Antikolinerge fenomener som uro, forvirring, agitasjon, eksitasjon, hallusinasjoner, kramper, CNS-depresjon, takykardi, palpitasjoner, ev. arytmier. Mydriasis, urinretensjon, munntørrhet, tarmatoni og feber.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Diazepam ved uro, eksitasjon eller kramper. Ev. fysostigmin ved uttalt sentral antikolinerg klinikk. Øvrig symptomatisk behandling.
G04B D04
Oksybutynin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer. 15 mg til 9-åring ga ingen symptomer. Voksne: 100 mg ga alvorlig forgiftning. 250-300 mg i løpet av 3 dager ga moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Urologiske spasmolytika, G04B D (utvid) 
G04B D07
Tolterodin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <4 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 12,8 mg ga lett og 20-40 mg ga moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Urologiske spasmolytika, G04B D (utvid) 
G04B D08
Solifenacin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 100 mg ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Urologiske spasmolytika, G04B D (utvid) 
G04B D10
Darifenacin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <30 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 75 mg ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Urologiske spasmolytika, G04B D (utvid) 
G04B D11
Fesoterodin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <4 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Urologiske spasmolytika, G04B D (utvid) 
G04B D12
Mirabegron
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Inntil 300 mg pr. dag i 10 dager ga takykardi og hypertensjon. Enkeltdose på 400 mg ga takykardi.
 Klinikk: Forventer takykardi, hypertensjon, hudutslett og ev. arytmier og leverpåvirkning. Se også Urologiske spasmolytika, G04B D (utvid) 
 Behandling: Se Urologiske spasmolytika, G04B D (utvid) 
G04B E
Midler mot erektil dysfunksjon
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene. Hjertesyke har økt risiko.
 Klinikk for gruppen: Hudrødme, hodepine, svimmelhet, tretthet, tremor, hypotensjon, takykardi, myokardiskemi (predisponerte) og GI-symptomer. Ev. forsterkning av bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Kontinuerlig EKG ved symptomer eller underliggende hjertesykdom. Symptomatisk behandling. Unngå nitrater ved sildenafil, tadalafil og vardenafil.
G04B E01
Alprostadil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon, G04B E (utvid) 
G04B E03
Sildenafil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 200 mg og 2 g ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon, G04B E (utvid) 
G04B E04
Yohimbin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon, G04B E (utvid) 
G04B E05
Fentolamin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Alfablokkere, G04C A (utvid) . Kan i tillegg gi hypoglykemi.
G04B E08
Tadalafil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon, G04B E (utvid) 
G04B E09
Vardenafil
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon, G04B E (utvid) 
G04B E10
Avanafil
 Toksisitet: Barn: <100 mg forventer ingen eller lette symptomer. Voksne: 800 mg (enkeltdose) og 300 mg i gjentatte doser har i kliniske studier gitt lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Midler mot erektil dysfunksjon, G04B E (utvid) 
G04B E30
Aviptadil og fentolaminmesilat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Se ev. Fentolamin, G04B E05 (utvid) 
 Behandling: Symptomatisk behandling.
G04B X
Andre urologika
G04B X14
Dapoksetin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <60 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 240 mg har vært godt tolerert i kliniske studier.
 Klinikk og behandling: Se Selektive serotoninreopptakshemmere, N06A B (utvid) 
G04B X15
Pentosanpolysulfatnatrium
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: GI-symptomer og økt blødningsrisiko. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
G04C
Midler mot benign prostatahyperplasi
G04C A
Alfablokkere
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Hypotensjon og takykardi er vanlig. Hodepine, svimmelhet, tretthet, kvalme og hudrødme.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Vasopressor (noradrenalin) ved behandlingstrengende hypotensjon. Symptomatisk behandling.
G04C A01
Alfuzosin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <10 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Alfablokkere, G04C A (utvid) 
G04C A02
Tamsulosin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <0,8 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Alfablokkere, G04C A (utvid) 
G04C A03
Terazosin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Alfablokkere, G04C A (utvid) 
G04C B
Testosteron-5-alfareduktasehemmer
 Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 Klinikk for gruppen: Ev. forsterkning av bivirkninger.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
G04C B01
Finasterid
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <20 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 400 mg og 80 mg/døgn i 3 måneder ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Testosteron-5-alfareduktasehemmer, G04C B (utvid) 
G04C B02
Dutasterid
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Testosteron-5-alfareduktasehemmer, G04C B (utvid)