Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


D11A H
Midler mot atopisk dermatitt, ekskl. kortikosteroider
D11A H02
Pimekrolimus
D11A H02
Pimekrolimus
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Takrolimus, L04A D02
D11A H05
Dupilumab
D11A H05
Dupilumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1500 mg ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Anbefaler behandling og oppfølging i samråd med behandlende lege.
D11A X
Diverse dermatologiske midler
D11A X01
Minoksidil
D11A X01
Minoksidil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 30-60 mg til 3-åring ga takykardi. Voksne: 600 mg ga alvorlig og 3 g ga svært alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Takykardi, hypotensjon og hjertesvikt. Væskeretensjon, lungeødem og CNS-depresjon. Kvalme.
 
Behandling: Lav terskel for observasjon sykehus. Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Ved hypotensjon vurder noradrenalin framfor væsketilførsel. Ev. furosemid ved tegn på væskeretensjon (lungeødem). Symptomatisk behandling.
D11A X16
Eflornitin
D11A X16
Eflornitin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Minimal hudabsorpsjon. Svært store doser på hud eller perorale inntak kan gi forgiftning.
 
Klinikk: Håravfall, hevelse i ansiktet, kramper, hørselssvikt, GI-symptomer, hodepine, svakhet, svimmelhet, anemi, trombocytopeni og leukopeni.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
D11A X24
Deoksykolsyre
D11A X24
Deoksykolsyre
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.