Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


L01D A
Aktinomyciner
L01D A01
Daktinomycin
L01D A01
Daktinomycin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Relativt høy toksisitet. Voksne: 2,5 mg × 2 i løpet av 24 timer ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Benmargsdepresjon er hovedproblemet. Kvalme, magesmerter, brekninger, diaré og ev. ulcerasjon initialt. Uttalt vevsnekrose. Elektrolyttforstyrrelser. Ev. kramper og leverpåvirkning.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.
L01D B
Antrasykliner og lignende substanser
L01D B
Antrasykliner og lignende substanser
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk for gruppen: Benmargsdepresjon er hovedproblemet. Kvalme, magesmerter, brekninger, diaré, forstoppelse, betennelse og ulcerasjon. Myokardskade. Irreversibel kardiomyopati og andre hjertekomplikasjoner ved kronisk overdose (kan utvikles etter lang tid). Hudreaksjoner. Fargeforandringer i urin. Uttalt vevsnekrose. Forsterkning av øvrig rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Vurder gjentatt kulldosering (også ved parenteral administrering). Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging. Følg ev. tidlig og sen hjertepåvirkning.
L01D B01
Doksorubicin
L01D B01
Doksorubicin
 
Se Antrasykliner og lignende substanser, L01D B
L01D B02
Daunorubicin
L01D B02
Daunorubicin
 
Se Antrasykliner og lignende substanser, L01D B
L01D B03
Epirubicin
L01D B03
Epirubicin
 
Se Antrasykliner og lignende substanser, L01D B
L01D B06
Idarubicin
L01D B06
Idarubicin
 
Se Antrasykliner og lignende substanser, L01D B
L01D B07
Mitoksantron
L01D B07
Mitoksantron
 
Se Antrasykliner og lignende substanser, L01D B
L01D C
Andre cytotoksiske antibiotika
L01D C01
Bleomycin
L01D C01
Bleomycin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Kvalme, magesmerter, brekninger og betennelse i slimhinnen. Feber og hypotensjon. Lungetoksisike effekter (interstitiell pneumoni ev. lungefibrose). Sene hudreaksjoner (f.eks. eksantem, rødme, pigmentering og ødem). Ev. vaskulær toksisitet og benmargsdepresjon.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Følg ev. lungeeffekter. Ev. hematologisk oppfølging.
L01D C03
Mitomycin
L01D C03
Mitomycin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med akutte overdoser. Voksne: 40 mg har gitt lungetoksisitet.
 
Klinikk: Benmargsdepresjon. Kvalme, brekninger, diaré. Forsterkning av rapporterte bivirkninger (hemolytisk uremisk anemi, Interstitiell pneumonitt og hjertesvikt er alvorlige bivirkninger). Vevsnekrotisk.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Hematologisk oppfølging.