Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


J01X A
Glykopeptidantibakterielle midler
J01X A01
Vankomycin
J01X A01
Vankomycin
 
Toksisitet: Individuelle variasjoner ved i.v. administrering. Lav akutt toksisitet ved p.o. overdosering. Parenteral overdose, spesielt rask tilføring, kan gi forgiftningssymptomer. Voksne: 56 g i.v. fordelt på 10 døgn (1 g hver 4.time) ga nedsatt nyrefunksjon.
 
Klinikk: Ansiktsrødme, feber og hudreaksjoner. Nedsatt hørsel, tinnitus og svimmelhet. Nyrepåvirkning.
 
Behandling: Vurder gjentatt kulldosering ved parenteral overdosering (reduserer halveringstiden). Unngå dehydrering. Følg nyrefunksjonen. Symptomatisk behandling.
J01X A02
Teikoplanin
J01X A02
Teikoplanin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se ev. Vankomycin, J01X A01
J01X B
Polymyksiner
J01X B01
Kolistin
J01X B01
Kolistin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Svært lav peroral absorpsjon.
 
Klinikk: Apné, muskelsvakhet, svimmelhet, forbigående ansiktsparestesi, sløret tale, vasomotorisk ustabilitet, synsforstyrrelser, forvirring, psykose og nyresvikt.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
J01X C
Steroidantibakterielle midler
J01X C01
Fusidinsyre
J01X C01
Fusidinsyre
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav akutt toksisitet. Barn: 1 g til 3-åring ga ingen symptomer.
 
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Allergiske reaksjoner kan forekomme.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Symptomatisk behandling.
J01X E
Nitrofuranderivater
J01X E01
Nitrofurantoin
J01X E01
Nitrofurantoin
 
Toksisitet: Barn: <120 mg forventes ingen eller lette symptomer. 300 mg til 8-åring ga lett forgiftning. 75 mg/dag i 1 uke til barn 10 måneder ga lett intrakraniell trykkstigning. Voksne: 2,5-3 g ga etter kull lett forgiftning.
 
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Svimmelhet, hodepine, nystagmus, ataksi og perifer nevropati. Pulmonell overømfintlighetsreaksjon og hudutslett. Ev. hemolytisk anemi hos spedbarn og pasienter med enzymmangel (G6PD).
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Sørg for god diurese. Ved alvorlig forgiftning ev. alkalinisering av urinen. Symptomatisk behandling.
J01X X
Andre antibakterielle midler
J01X X01
Fosfomycin
J01X X01
Fosfomycin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
J01X X04
Spektinomycin
J01X X04
Spektinomycin
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Voksne: 8 g daglig i 5 dager ga ikke alvorlige symptomer.
 
Klinikk: Forsterkning av bivirkninger som GI-symptomer, svimmelhet, hodepine, kløe og urticaria.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J01X X05
Metenamin
J01X X05
Metenamin
 
Toksisitet: Barn: <2 g forventes ingen eller lette symptomer. 8 g til 21/2-åring ga moderat forgiftning.
 
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Ev. svimmelhet, tinnitus, nyrepåvirkning og metabolsk acidose.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Ev. alkalisering av urinen. Symptomatisk behandling.
J01X X08
Linezolid
J01X X08
Linezolid
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1200 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Hodepine, tremor, svimmelhet og ataksi. Ev. leverpåvirkning og serotoninergt syndrom.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J01X X09
Daptomycin
J01X X09
Daptomycin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
J01X X11
Tedizolidfosfat
J01X X11
Tedizolidfosfat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1200 mg ga lett til moderat forgiftning hos friske forsøkspersoner.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.