Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


B06A A
Enzymer
B06A A55
Streptokinase, kombinasjoner
B06A A55
Streptokinase, kombinasjoner
 
Se Streptokinase, B01A D01. Streptodornase har lav akutt toksisitet og lite effekt på friskt vev. Inaktiveres i mage-tarmkanalen.
B06A C01
C1-hemmer
B06A C01
C1-hemmer
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Mulige symptomer er reaksjoner på injeksjonsstedet, hypertermi, trombose, allergiske eller anafylaktoide reaksjoner.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
B06A C02
Icatibant
B06A C02
Icatibant
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 8 ganger terapeutisk dosering ga forbigående og lette bivirkninger.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.
B06A C04
Conestat alfa
B06A C04
Conestat alfa
 
Begrenset erfaring med overdoser.
B06A C05
Lanadelumab
B06A C05
Lanadelumab
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.