Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


M01C B
Gullforbindelser
M01C B01
Natriumaurotiomalat
M01C B01
Natriumaurotiomalat
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 500 mg og 500 mg × 2 ga lett forgiftning og 500 mg i.m. ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Svimmelhet, hodepine, ansiktsrødme, takyarytmier, trombocytopeni, lever- og nyrepåvirkning og hypersensitivitetsreaksjoner.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Seponering ofte tilstrekkelig. Chelatorbehandling (DMPS eller DMSA) hvis indisert.
M01C B03
Auranofin
M01C B03
Auranofin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Uvelhet, hodepine, ansiksrødme, takyarytmier, trombocytopeni, lever- og nyrepåvirkning, hypersensitivitetsreaksjoner.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling og seponering ofte tilstrekkelig. Chelatorbehandling (DMPS eller DMSA) hvis indisert.
M01C C
Penicillamin og lignende midler
M01C C01
Penicillamin
M01C C01
Penicillamin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Allergireaksjoner er beskrevet. Gir vitamin B6-mangel. Langtidsbruk er forbundet med hyppige og alvorlige bivirkninger.
 
Behandling: Symptomatisk behandling.