Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


N06D A
Antikolinesteraser
N06D A
Antikolinesteraser
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Økt spyttsekresjon, økt tåreflod, rastløshet, kaldsvetting, ansiktsrødme og muskelsvakhet. Bradykardi, hypotensjon og hypotermi. Miose, dobbeltsyn, kvalme, magesmerter og diaré. Ved alvorlig forgiftning: Bronkospasme, dyspné, økt bronkialsekresjon, lungeødem, kramper, koma, kolikk, respirasjons- og sirkulasjonssvikt.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Atropin ved uttalte kolinerge symptomer. Øvrig symptomatisk behandling.
N06D A02
Donepezil
N06D A02
Donepezil
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Individuelle variasjoner. Voksne: 20 mg og 40 mg til eldre ga ingen, 50 mg til eldre ga lett til moderat og 70 mg ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Antikolinesteraser, N06D A
N06D A03
Rivastigmin
N06D A03
Rivastigmin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Individuelle variasjoner. Voksne: 7,5 mg til eldre ga lett og 40-90 mg ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Antikolinesteraser, N06D A
N06D A04
Galantamin
N06D A04
Galantamin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Individuelle variasjoner. Voksne: 20 mg og 32 mg ga lett mens 32 mg i et annet tilfelle ga alvorlig forgiftning (ventrikkeltakykardi og «torsades de pointes»).
 
Klinikk og behandling: Se Antikolinesteraser, N06D A
N06D X
Andre midler mot demens
N06D X01
Memantin
N06D X01
Memantin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 400 mg ga alvorlig forgiftning.
 
Klinikk: Svimmelhet, hodepine, CNS-depresjon, men også forvirring, motorisk uro, eksitasjon, hallusinasjoner og kramper. Takykardi. Kvalme.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.