Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


J05A B
Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere
J05A B
Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere
 
Toksisitet for gruppen: Se de ulike virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Nyrepåvirkning. Svimmelhet, forvirring, somnolens, tremor, letargi, agitasjon, ataksi, hallusinasjoner, uro, ev. kramper og koma. Benmargsdepresjon (anemi, nøytropeni og trombocytopeni). Ev. leverpåvirkning.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Symptomatisk behandling.
J05A B01
Aciklovir
J05A B01
Aciklovir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer. 2-2,4 g til 31/2-åring og 20 g til 15-åring ga etter ventrikkeltømming ingen symptomer. Voksne: 20 g ga lett forgiftning.
 
Klinikk: Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere, J05A B. Ved terapeutisk behandling kan CNS-effekter skyldes både underliggende infeksjon og toksisitet av aciklovir/metabolitter (spesielt ved redusert nyrefunksjon).
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Rask rehydrering ved forverring av nyrefunksjonen/akutt nyresvikt av prerenale årsaker. Vurder seponering (ev. dosereduksjon) ved mistanke om terapeutisk overdose. Vurder hemodialyse ved alvorlig klinikk som krever rask eliminasjon (spesielt ved redusert nyrefunksjon). Symptomatisk behandling.
J05A B06
Ganciklovir
J05A B06
Ganciklovir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 2 doser à 500 mg til 11/2-åring ga ingen symptomer. Voksne: 7 doser à 22 mg/kg i løpet av 3 døgn ga ingen symptomer og 24 mg/kg (enkeltdose) ga nøytropeni.
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere, J05A B
J05A B09
Famciklovir
J05A B09
Famciklovir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet. Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere, J05A B
J05A B11
Valaciklovir
J05A B11
Valaciklovir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <500 mg forventes ingen eller lette symptomer. 1,5 g til 6-åring ga ingen symptomer. Voksne: 9 g til eldre ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Aciklovir, J05A B01. Valaciklovir er prodrug til aciklovir.
J05A B12
Cidofovir
J05A B12
Cidofovir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Nyretoksisitet er hovedproblemet. Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere, J05A B
J05A B14
Valganciklovir
J05A B14
Valganciklovir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <900 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere, J05A B. (Valganciklovir er prodrug til ganciklovir).
J05A D
Fosfonsyrederivater
J05A D01
Foskarnet
J05A D01
Foskarnet
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 12 g i.v. ga lett forgiftning (parestesier). Plasmanivå på 1617 μmol/liter ga krampeanfall.
 
Klinikk: Kvalme, hodepine, tretthet, parestesier, tremor, hallusinasjoner, kramper og hypokalsemi. Ev. nyrepåvirkning.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Sørg for god diurese. Symptomatisk behandling.
J05A E
Proteasehemmere
J05A E
Proteasehemmere
 
Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <1-2 tabletter (av høyeste styrke) forventes ingen eller lette symptomer. Se de enkelte virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Parestesier, svimmelhet, somnolens, uro, hallusinasjoner, agitasjon, forvirring, ataksi, ev. kramper. Vasodilatasjon, hypotensjon og takykardi. Hyperglykemi, ev. elektrolyttforstyrrelser, acidose, leukopeni og trombocytopeni. Ev. lever- og nyrepåvirkning ved store doser.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A E01
Sakinavir
J05A E01
Sakinavir
 
Toksisitet: Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Inntil 8 g ga ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E
J05A E02
Indinavir
J05A E02
Indinavir
 
Toksisitet: Barn: <800 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 2,8-8 g ga lett og 16-24 g ga moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E
J05A E03
Ritonavir
J05A E03
Ritonavir
 
Toksisitet: Barn: <700 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,5 g/dag i 2 dager ga forbigående parestesier.
 
Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E
J05A E06
Lopinavir
J05A E06
Lopinavir
 
Toksisitet: Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E
J05A E07
Fosamprenavir
J05A E07
Fosamprenavir
 
Toksisitet: Barn: <5,6 g forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E
J05A E08
Atazanavir
J05A E08
Atazanavir
 
Toksisitet: Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E
J05A E09
Tipranavir
J05A E09
Tipranavir
 
Toksisitet: Barn: <500 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E
J05A E10
Darunavir
J05A E10
Darunavir
 
Toksisitet: Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E
J05A E11
Telaprevir
J05A E11
Telaprevir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 1,9 g hver 8. time i 4 dager ga lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E
J05A E12
Boceprevir
J05A E12
Boceprevir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 3,6 g daglig i 5 dager har vært tolerert godt.
 
Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E
J05A F
Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere
J05A F
Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Forventer lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, magesmerter og diaré. Svimmelhet, hodepine og somnolens. Perifer nevropati. Ev. kramper, leverpåvirkning, hyperglykemi og nyrepåvirkning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A F01
Zidovudin
J05A F01
Zidovudin
 
Toksisitet: Barn: <900 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 3 g og 20 g ga lett og 36 g ga moderat forgiftning. 2,5 g daglig i 16 dager ga leverpåvirkning og leukopeni.
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F
J05A F02
Didanosin
J05A F02
Didanosin
 
Toksisitet: Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 10 × normaldose har gitt forgiftningssymptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F
J05A F04
Stavudin
J05A F04
Stavudin
 
Toksisitet: Barn: <40 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F
J05A F05
Lamivudin
J05A F05
Lamivudin
 
Toksisitet: Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 6 g ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F
J05A F06
Abakavir
J05A F06
Abakavir
 
Toksisitet: Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,8 g/døgn ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F
J05A F07
Tenofovirdisoproksil
J05A F07
Tenofovirdisoproksil
 
Toksisitet: Barn: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F
J05A F08
Adefovir
J05A F08
Adefovir
 
Toksisitet: Barn: <50 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 0,5 g ga ingen symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F
J05A F09
Emtricitabin
J05A F09
Emtricitabin
 
Toksisitet: Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g ga ingen symptomer (kliniske studier).
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F
J05A F10
Entekavir
J05A F10
Entekavir
 
Toksisitet: Barn: <2 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 40 mg ga ingen symptomer (kliniske studier).
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F
J05A F11
Telbivudin
J05A F11
Telbivudin
 
Toksisitet: Barn: <1,2 g forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F
J05A F13
Tenofoviralafenamid
J05A F13
Tenofoviralafenamid
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosid og nukleotid revers transkriptasehemmere, J05A F
J05A G
Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere
J05A G
Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Forventer lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: Svimmelhet, hodepine og somnolens. Kvalme, magesmerter og diaré. Ev. forvirring, agitasjon og hallusinasjoner og leverpåvirkning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A G01
Nevirapin
J05A G01
Nevirapin
 
Toksisitet: Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 6 g ga ingen og 800-1800 mg i flere dager ga lett til moderat forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, J05A G
J05A G03
Efavirenz
J05A G03
Efavirenz
 
Toksisitet: <600 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1,2 g i flere dager ga lett forgiftning.
 
Klinikk og behandling: Se Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, J05A G
J05A G04
Etravirin
J05A G04
Etravirin
 
Se Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, J05A G
J05A G05
Rilpivirin
J05A G05
Rilpivirin
 
Se Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, J05A G
J05A H
Neuramidasehemmere
J05A H
Neuramidasehemmere
 
Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser. Forventer lav akutt toksisitet. Se de enkelte virkestoffene.
 
Klinikk for gruppen: GI-symptomer, hodepine, svimmelhet og ev. leverpåvirkning. Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A H01
Zanamivir
J05A H01
Zanamivir
 
Se Neuramidasehemmere, J05A H
J05A H02
Oseltamivir
J05A H02
Oseltamivir
 
Toksisitet: Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 1 g ga ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Neuramidasehemmere, J05A H
J05A P
Antivirale midler for behandling av HCV-infeksjoner
J05A P01
Ribavirin
J05A P01
Ribavirin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <400 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Nukleosider og nukleotider, ekskl. revers transkriptasehemmere, J05A B
J05A P05
Simeprevir
J05A P05
Simeprevir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 400 mg daglig i 5 dager eller enkeltdose på 600 mg til friske ga ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk og behandling: Se Proteasehemmere, J05A E
J05A P07
Daklatasvir
J05A P07
Daklatasvir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Enkeltdoser på 200 mg og 100 mg daglig i inntil 14 dager har vært tolelert godt.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A P08
Sofosbuvir
J05A P08
Sofosbuvir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. 1200 mg til friske ga ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Ev. hemodialyse.
J05A P09
Dasabuvir
J05A P09
Dasabuvir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: Enkeltdose på 2 g til friske har vært godt tolerert.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A P51
Ledipasvir og sofosbuvir
J05A P51
Ledipasvir og sofosbuvir
 
For sofosbuvir se J05A P08
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser av ledipasvir. Voksne: 120 mg 2 ganger daglig i 10 dager har vært godt tolerert.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A P53
Ombitasvir, paritaprevir og ritonavir
J05A P53
Ombitasvir, paritaprevir og ritonavir
 
For ritonavir se J05A E03
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser av ombitasvir og paritaprevir.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A P54
Elbasvir og grazoprevir
J05A P54
Elbasvir og grazoprevir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A P56
Velpatasvir og voksilaprevir
J05A P56
Velpatasvir og voksilaprevir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Voksne: 500 mg velpatasvir og 900 mg voksilaprevir ga ingen symptomer.
 
Klinikk: Velpatasvir: Forsterkning av rapporterte bivirkninger. Voksilaprevir: Diaré, kvalme, hodepine og forsterkning av andre rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A P57
Glekaprevir
J05A P57
Glekaprevir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
J05A R
Antivirale midler for behandling av hiv-infeksjoner, kombinasjoner
J05A R09
Emtricitabin, tenofovirdisoproksil, elvitegravir og kobicistat
J05A R09
Emtricitabin, tenofovirdisoproksil, elvitegravir og kobicistat
 
Se Emtricitabin, J05A F09 og Tenofovirdisoproksil, J05A F07. For elvitegravir og kobicistat: Begrenset erfaring med forgiftninger.
J05A R20
Emtricitabin, tenofoviralafenamid og biktegravir
J05A R20
Emtricitabin, tenofoviralafenamid og biktegravir
 
Se Emtricitabin, J05A F09 og og Tenofovirdisoproksil, J05A F07. For biktegravir: Begrenset erfaring med forgiftninger.
J05A R24
Doravirin
J05A R24
Doravirin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk og behandling: Se Ikke-nukleosid revers transkriptasehemmere, J05A G
J05A X
Andre antivirale midler
J05A X07
Enfuvirtide
J05A X07
Enfuvirtide
 
Begrenset erfaring med overdoseringer. Se ev. Proteasehemmere, J05A E
J05A X08
Raltegravir
J05A X08
Raltegravir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <800 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Begrenset erfaring, se ev. Proteasehemmere, J05A E. Kaliumsaltet av virkestoffet kan gi hyperkalemi ved store doser. Har gitt myokardinfarkt i kliniske studier.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder å følge elektrolytter og EKG.
J05A X09
Maraviroc
J05A X09
Maraviroc
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <300 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Begrenset erfaring, se ev. Proteasehemmere, J05A E. Kvalme og hypotensjon er vanlig. Myokardinfarkt er rapportert. Ev. EKG-forandringer.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling. Vurder å følge EKG.
J05A X12
Dolutegravir
J05A X12
Dolutegravir
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Enkeltdoser på 250 mg til friske ga ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Forsterkning av rapporterte bivirkninger.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.