Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt

S
SANSEORGANER
S01
Øyemidler
S01B
Antiinflammatoriske midler
S01B A
Kortikosteroider, usammensatte preparater
 Akutt eksponering selv ved høye doser gir minimale symptomer. Se ev. Glukokortikoider, H02A B (utvid) 
S01B C
Antiinflammatoriske midler, ikke-steroide
S01B C10
Nepafenak
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se ev. Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
S01B C11
Bromfenak
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se ev. Antiinflammatoriske og antirevmatiske midler, ekskl. steroider M01A (utvid) 
S01E
Glaukommidler og miotika
S01E A
Sympatomimetika
 Se de enkelte virkestoffene.
S01E A02
Dipivefrin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Adrenalin, C01C A24 (utvid) 
S01E A03
Apraklonidin
 Klinikk: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk og behandling: Se Brimonidin, S01E A05 (utvid) 
S01E A05
Brimonidin
 Toksisitet: Barn: Okulær administrering har gitt alvorlige forgiftninger hos spedbarn. Alle perorale inntak til sykehus. Første dose 0,2% oppløsning okulært ga alvorlig forgiftning hos spedbarn på 3 uker. 1 dråpe 0,2% oppløsning (45,5 μg) p.o. ga alvorlig forgiftning hos prematurt spedbarn på 2 uker.
 Klinikk og behandling: Se Klonidin, N02C X02 (utvid) . I tillegg kan forventes symptomer som hyperglykemi og alvorlige apnéepisoder.
S01E B
Parasympatomimetika
S01E B01
Pilokarpin
 Toksisitet: Barn: <4 dråper (p.o. eller okulært) av 4% oppløsning forventes ingen eller lette symptomer. Ca. 10 mg p.o. til 2-åring ga etter kull lett forgiftning. Voksne: >60-100 mg risiko for alvorlig forgiftning. 6 mg til eldre ga lett og 200 mg ga moderat forgiftning.
 Klinikk: Kvalme, magesmerter og diaré. Økt spyttsekresjon, miose, tåreflod, bronkiesekresjon. Hodepine og tremor. Ev. synsforstyrrelser ved okulær administrering. Ved alvorlig forgiftning CNS-depresjon, kramper, hypotensjon, bradykardi, respirasjons- og sirkulasjonssvikt.
 Behandling: Kull hvis indisert. Ev. atropin ved alvorlig forgiftning. Symptomatisk behandling.
S01E C
Karboanhydrasehemmere
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Letargi, metabolsk acidose, elektrolyttforstyrrelser, parestesier, synsforstyrrelser, takykardi, takypné og ev. nyrepåvirkning.
 Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
S01E C01
Acetazolamid
 Toksisitet: Barn: <250 mg forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: Ca. 5 g ga moderat forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Karboanhydrasehemmere, S01E C (utvid) 
S01E C03
Dorzolamid
 Se Karboanhydrasehemmere, S01E C (utvid) 
S01E C04
Brinzolamid
 Se Karboanhydrasehemmere, S01E C (utvid) 
S01E D
Betablokkere
 Se Betablokkere, C07A A (utvid) 
S01E E
Prostaglandinanaloger
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Begrenset erfaring. Ev. GI-symptomer, svimmelhet, hudrødme og svette.
 Behandling for gruppen: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
S01E E01
Latanoprost
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Lav peroral biotilgjengelighet. Voksne: Infusjon av 3 μg/kg hos friske ga ingen symptomer og 5,5-10 μg/kg ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Prostaglandinanaloger, S01E E (utvid) 
S01E E03
Bimatoprost
 Se Prostaglandinanaloger, S01E E (utvid) 
S01E E04
Travoprost
 Se Prostaglandinanaloger, S01E E (utvid) 
S01E E05
Tafluprost
 Se Prostaglandinanaloger, S01E E (utvid) 
S01F
Mydriatika og cykloplegika
S01F A
Antikolinergika (okulær)
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A (utvid) 
 Behandling for gruppen: Se Belladonnaalkaloider, tertiære aminer, A03B A (utvid) 
S01F A04
Syklopentolat
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 2 dråper (10 mg/ml) i øyet med 15 minutters mellomrom hos 6-åring ga lett forgiftning.
 Klinikk og behandling: Se Antikolinergika, S01F A (utvid) 
S01F A06
Tropikamid
 Se Antikolinergika, S01F A (utvid) 
S01F B
Sympatomimetika, ekskl. glaukommidler
S01F B01
Fenylefrin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: 14-18 mg (okulært) til 8-åring ga moderat forgiftning og 90 mg p.o. til barn 2-3 år ga ingen symptomer.
 Klinikk og behandling: Se Noradrenalin, C01C A03 (utvid) 
S01G
Karkontraherende og antiallergiske midler
S01G A
Karkontraherende midler (sympatomimetika)
S01G A01
Nafazolin
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Spedbarn har økt følsomhet. Barn: Estimert toksisk dose etter intranasal administrasjon er >0,05 mg/kg. Estimert toksisk dose av peroralt inntak er >0,1 mg/kg til spedbarn og >0,3 mg/kg til barn over 2 år.
 Klinikk og behandling: Se Adrenergika, usammensatte preparater, R01A A (utvid) 
S01G A52
Tetryzolin, kombinasjoner
 Begrenset erfaring med overdoser. Inneholder vasokontriktor (tetryzolin) og antihistamin (antazolin). Se ev. Rhinologika, R01A (utvid)  og virkestoffene under Andre antihistaminer, R06A X (utvid) 
S01G X
Andre antiallergiske midler
S01G X04
Nedokromil
 Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk: Ev. forsterkning av bivirkninger.
 Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
S01G X05
Lodoxamid
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet.
 Behandling: Symptomatisk behandling.
S01G X06
Emedastin
 Toksisitet: Er et antihistamin. Begrenset erfaring med overdoser.
S01G X08
Ketotifen
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn: <2,5 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 Klinikk: Tretthet, forvirring, takykardi, hypotensjon, kramper, takypné og ev. koma.
 Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
S01G X09
Olopatadin
 Toksisitet: Er et antihistamin. Begrenset erfaring med overdoser.
S01H
Lokalanestetika
 Toksisitet for gruppen: Begrenset erfaring med overdoser.
 Klinikk for gruppen: Se ev. Amider, N01B B (utvid) 
 Behandling for gruppen: Se ev. Amider, N01B B (utvid) 
S01H A
Lokalanestetika
S01H A02
Oksybuprokain
 Se Lokalanestetika, S01H (utvid) 
S01H A03
Tetrakain
 Se Lokalanestetika, S01H (utvid) 
S01H A04
Proksymetakain
 Se Lokalanestetika, S01H (utvid) 
S01J
Diagnostika
S01J A
Midler til farging av øyet
S01J A01
Fluorescein
 Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Trolig lav akutt toksisitet.
 Behandling: Symptomatisk behandling.