Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


R05C A
Ekspektorantia, ekskl. mukolytika
R05C A03
Guaifenesin
R05C A03
Guaifenesin
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Barn: 2 g til 2-åring ga ingen symptomer.
 
Klinikk: Ev. kvalme og tretthet.
 
Behandling: Sjelden nødvendig. Ev. kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R05C B
Mukolytika
R05C B01
Acetylcystein
R05C B01
Acetylcystein
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Doser opp til 300 mg/kg i.v. og 500 mg/kg (i løpet av 1 døgn) er godt tolerert (ved behandling av paracetamolforgiftninger).
 
Klinikk: Anafylaktoide reaksjoner er rapportert (hudreaksjoner, bronkospasme og hypotensjon) ved både normal dosering og ved overdose. Ev. kvalme ved store doser p.o.
 
Behandling: Symptomatisk. Antihistaminer og/eller glukokortikoider ved anafylaktoide reaksjoner.
R05C B02
Bromheksin
R05C B02
Bromheksin
 
Toksisitet: Barn: <100 mg forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Kvalme og brekninger ved høye doser.
 
Behandling: Kull hvis indisert. Symptomatisk behandling.
R05C B13
Dornase alfa (deoksyribonuklease)
R05C B13
Dornase alfa (deoksyribonuklease)
 
Begrenset erfaring med overdoser. Inntil 40 mg daglig i 6 dager ga ingen overdoseringssymptomer.