Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


J01A
Tetrasykliner
 
Toksisitet for gruppen: Lav akutt toksisitet. Personer med nedsatt nyrefunksjon, gravide og foster er spesielt følsomme.
 
Klinikk for gruppen: Kvalme, brekninger og diaré, magesmerter og smerter i øsofagus. Hos personer med nedsatt nyrefunksjon har høye terapeutiske doser gitt lever- og nyrepåvirkning (spesielt i.v. administrering).
 
Behandling for gruppen: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Ev. antacida. Symptomatisk behandling.
J01A A
Tetrasykliner
J01A A02
Doksysyklin
J01A A02
Doksysyklin
 
Se Tetrasykliner, J01A
J01A A04
Lymesyklin
J01A A04
Lymesyklin
 
Se Tetrasykliner, J01A
J01A A06
Oksytetrasyklin
J01A A06
Oksytetrasyklin
 
Se Tetrasykliner, J01A
J01A A07
Tetrasyklin
J01A A07
Tetrasyklin
 
Se Tetrasykliner, J01A
J01A A12
Tigesyklin
J01A A12
Tigesyklin
 
Se Tetrasykliner, J01A