Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


H01A C
Somatropin og somatropinagonister
H01A C01
Somatropin
H01A C01
Somatropin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser. Barn og voksne: Ved enkeltstående feildosering under terapeutisk bruk forventes ingen eller lette symptomer.
 
Klinikk: Hypoglykemi, ev. hyperglykemi (insulinresistens). Ødem pga. væskeretensjon, ev. hjerneødem.
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Ev. følg blodglukose. Konsulter ev. endokrinolog.
H01A C03
Mecasermin
H01A C03
Mecasermin
 
Toksisitet: Begrenset erfaring med overdoser.
 
Klinikk: Hypoglykemi, ev. hyperglykemi (insulinresistens).
 
Behandling: Symptomatisk behandling. Ev. følg blodglukose. Konsulter ev. endokrinolog.