Legemiddelforgiftninger - ATC-oversikt


A11G A
Askorbinsyre (vitamin C), usammensatte preparater
A11G A01
Askorbinsyre (vitamin C)
A11G A01
Askorbinsyre (vitamin C)
 
Toksisitet: Lav akutt toksisitet. Nedsatt nyrefunksjon eller enzymmangel (G6FD) gir økt risiko. Barn: <10 g forventes ingen eller lette symptomer. Voksne: 8 g i 8 dager ga hematuri og 45 g (i.v.) ga alvorlig forgiftning (utfelling av krystaller i nyrene).
 
Klinikk: Kvalme, brekninger, magesmerter og diaré. Ved store doser risiko for nyrepåvirkning. Utfelling av krystaller i nyrene sett ved store doser i.v.
 
Behandling: Ventrikkeltømming og kull sjelden indisert. Sørg for god diurese (rikelig drikke det første døgnet). Symptomatisk behandling.