Jern(III)heksacyanoferrat

Preparater: Antidotum Thallii «Heyl» kaps. (jernheksacyanoferrat 500 mg), Radiogardase CS «Heyl» kaps. (jernheksacyanoferrat 500 mg). Søknad om godkjenningsfritak for begge preparatene.

Bruksområde: Forgiftninger med tallium (alle eksponeringsveier). Ved sterk mistanke om slik forgiftning start behandling selv om diagnosen ikke er stilt. Antidoten har få bivirkninger, og det er viktig å komme tidlig i gang med behandlingen. Hvis antidot ikke er tilgjengelig, vurder å gi gjentatte doser kull hver 4. time inntil dette er skaffet (tallium har enterohepatisk sirkulasjon).

Dosering: Barn og voksne: 250 mg/kg i døgnet fordelt på 4 doser. Gi peroralt i 15-50 ml 150 mg/ml mannitol. Reduser mannitolmengden til barn. Tilfør via ventrikkelsonde til bevisstløse pasienter.

Bivirkninger: Elektrolyttforstyrrelser (spesielt hypokalemi), forstoppelse og blåfarging av tenner, munn og avføring.

Andre opplysninger: Viktig med fungerende tarmmotorikk. Laksantia er ofte nødvendig.