Forgiftninger

Seniorrådgiver, cand. pharm. Barbro Johanne Spillum
Seniorrådgiver, cand. pharm. Liv Ingrid Flø Beck
Avdelingsoverlege, professor dr. med. Dag Jacobsen

Kapitlet er utarbeidet av Giftinformasjonen, Folkehelseinstituttet, i samarbeid med Akuttmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus, Ullevål. Felleskatalogen AS har finansiert arbeidet med den generelle delen, omtalen av registrerte legemidler og informasjonen om andre forgiftningsagens. Foreningen for utgivelse av Norsk legemiddelhåndbok har finansiert arbeidet med antidoto