Fluoresceinnatrium Minims

Bausch Health

Fargemiddel til diagnostisk bruk.

ATC-nr.: S01J A01

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01J A01
Fluorescein
 
PNEC: 10 μg/liter
Salgsvekt: 3,290175 kg
Miljørisiko: Bruk av fluorescein gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Fluorescein har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fluorescein er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 07.09.2017) er utarbeidet av Bausch och Lomb.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER, endosebeholdere 20 mg/ml (2%): 1 ml inneh.: Fluoresceinnatrium 20 mg, sterilt vann. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Farging av lesjoner og skrammer på kornea og konjunktiva, for tilpassing av kontaktlinser, for å oppdage fremmedlegemer og for å teste passasjen i tårekanalene. Til applanasjonstonometri kombinert med oksybuprokainklorid.

Dosering

Drypp 1-2 dråper i øyet. Endosebeholderen skal kastes etter hver inndrypping/bruk og ev. overskuddsvæske kastes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Skal ikke brukes sammen med myke kontaktlinser da de kan misfarges.

Forsiktighetsregler

Kan forårsake forbigående uklart syn eller tåkesyn. Pasienten bør derfor ikke kjøre bil eller betjene maskiner før synet er normalisert.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering for fluoresceinnatrium å være så liten at det sannsynligvis medfører liten risiko for skadelige effekter på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet.
Amming: Ved bruk av øyedråper anses systemisk eksponering for fluoresceinnatrium å være liten. Det er derfor lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket.
Fluorescein

Bivirkninger

Uklart syn umiddelbart etter inndrypping. Svært sjeldne (<1/10 000), inkl. isolerte tilfeller: Symptomer på allergiske reaksjoner og anafylaksi som kan manifesteres som: Hud: Elveblest, utslett. Immunsystemet: Anafylaksi. Øye: Allergisk konjunktivitt, periorbitalt ødem.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: S01J A01

Egenskaper

Klassifisering: Fargemiddel til påvisning av epiteldefekter og fremmedlegemer.
Virkningsmekanisme: Trenger gjennom skadet epitel inn i det ekstracellulære vev og gir gulgrønn farge.

Oppbevaring og holdbarhet

Skal oppbevares ved høyst 25°C og beskyttet mot lys. Skal ikke fryses.

Sist endret: 25.09.2015
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Fluoresceinnatrium Minims, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
20 mg/ml (2%)20 × 0,5 ml (endosebeholdere)
439547
-
-
*FSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

allergisk reaksjon: Kroppsreaksjon som inkluderer opphovning, rødhet, kløe, rennende nese og pustevansker når kroppen blir utsatt for noe den er allergisk mot, f.eks. pollen, legemidler, visse matvarer og pelsdyr. En alvorlig allergisk reaksjon kan føre til anafylaksi.

anafylaksi (anafylaktisk reaksjon): Akutt og alvorlig allergisk reaksjon med symptomer som feber, utslett, opphovning, pustebesvær og blodtrykksfall. Anafylaktisk sjokk er livstruende om man ikke setter i gang med legemiddelbehandling i form av antihistaminer og adrenalin.

elveblest (urticaria): Reaksjon i huden, gjerne over et stort hudområde. Sees som røde vabler.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.