Legemiddelfirmaer

Scanpharm

Scanpharm A/S, Danmark


Repr. Karo Pharma AS

Østensjøv. 27

Postboks 6733 Etterstad

0609 Oslo

Telefon: 22 99 86 00

Telefaks: 22 99 86 01

www.karopharma.no

Preparater:

Dapson