Legemiddelfirmaer

Janssen

Janssen-Cilag AS, Norge

Janssen-Cilag International N.V., Belgia


Repr. Actelion, a division of Janssen-Cilag International N.V., representert av Actelion Pharmaceuticals Sverige AB, filial Norge

Drammensveien 288

0283 Oslo

Telefon: 22 48 03 70

Telefaks: 22 48 03 71

E-post: medinfo_nordic@its.jnj.com

www.actelion.com

Preparater:

Opsumit
Tracleer
Uptravi
Zavesca