Legemiddelfirmaer

Internis

Internis Pharmaceuticals Ltd., Storbritannia


Repr. Takeda AS

Drammensv. 852

Postboks 205

1372 Asker

Telefon: 66 76 30 30

Informasjonstelefon: 800 800 30

Telefaks: 66 76 30 40

E-post: infonorge@takeda.com

www.takeda.no

Preparater:

Nycoplus vitamin D3