Celgene

Celgene Europe Ltd., Storbritannia

Celgene Europe B.V., Nederland


Repr. Celgene A/S

c/o Bristol-Myers Squibb Norway

Besøksadresse:

Lysaker torg 35 D

Postadresse:

Postboks 113

1325 Lysaker

Telefon: 63 94 40 00

E-post: medinfo.no@celgene.com

www.celgene.no

Preparater:

Abraxane
Imnovid
Revlimid
Thalidomide Celgene
Vidaza
Zeposia