Legemiddelfirmaer

Casen Recordati

Casen Recordati, S.L., Spania


Repr. Recordati AB (repr. for Casen Recordati)

Jan Stenbecks Torg 17

SE-164 40 Kista

Telefon: 00 46 8 545 802 30

E-post: info@casenrecordati.com

www.casenrecordati.com

Preparater:

CitraFleet
Phosphoral