Fenylefrin

Stragen

Adrenergikum.

ATC-nr.: C01C A06

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 C01C A06
Fenylefrin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fenylefrin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Fenylefrin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fenylefrin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.11.2019) er utarbeidet av Abcur.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 50 μg/ml: Hver ferdigfylte sprøyte (10 ml) inneh.: Fenylefrinhydroklorid tilsv. fenylefrin 0,5 mg, natriumklorid, natriumsitrat, sitronsyremonohydrat, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker. pH: 4,7-5,3. Osmolalitet: 270-300 mosmol/kg.


Indikasjoner

Behandling av lavt blodtrykk i løpet av spinal, epidural eller generell anestesi.

Dosering

Voksne: Normal dose 50-100 µg, som kan gjentas til ønsket virkning er oppnådd. En bolusdose skal ikke overstige 100 µg.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Høyere doser kan være nødvendig ved skrumplever. Nedsatt nyrefunksjon: Lavere doser kan være nødvendig ved nedsatt nyrefunksjon. Barn: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Eldre: Skal behandles med forsiktighet.
Tilberedning/Håndtering: Skal ikke blandes med andre legemidler, da informasjon vedrørende uforlikeligheter ikke foreligger.
Administrering: I.v. bolusinjeksjon. Skal bare administreres av helsepersonell med opplæring og relevant erfaring. Den ferdigfylte sprøyten er ikke egnet for bruk i sprøytepumpe.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet innholdsstoffene. Alvorlig høyt blodtrykk eller perifer vaskulær sykdom pga. risiko for iskemisk koldbrann eller vaskulær trombose. Bruk i kombinasjon med ikke-selektive MAO-hemmere, eller innen 2 uker etter seponering, pga. risiko for paroksysmal hypertensjon og mulig dødelig hypertermi. Alvorlig hypertyreoidisme.

Forsiktighetsregler

Arterielt blodtrykk skal overvåkes under behandlingen. Forsiktighet utvises ved diabetes mellitus, arteriell hypertensjon, ukontrollert hypertyreoidisme, koronar hjertesykdom og kroniske hjertelidelser, ikke alvorlig perifer vaskulær insuffisiens, bradykardi, delvis hjerteblokk, takykardi, arytmi, angina pectoris (kan fremkalle eller forverre angina ved kransarteriesykdom og historie med angina), aneurisme, vinkelblokkglaukom. Fenylefrin kan gi reduksjon i minuttvolumet, og forsiktighet skal utvises ved administrering til pasienter med åreforkalkning, eldre og pasienter med nedsatt hjerne- eller hjertesirkulasjon. Ved redusert minuttvolum eller kransarterielidelse skal vitale organer overvåkes nøye, og reduksjon av dosen skal vurderes når systemisk blodtrykk er nær den nedre enden av målområdet. Ved alvorlig hjertefeil eller kardiogent sjokk, kan fenylefrin gi forverring av hjertefeilen som en konsekvens av den fremkalte innsnevring av blodkarene (økning av hjertespenning etter sammentrekning). Vær spesielt oppmerksom ved administrering av injeksjon for å unngå ekstravasajon, siden dette kan gi vevsnekrose. Hver ferdigfylt sprøyte inneholder 1,62 mmol natrium (ca. 37,2 mg), som tilsvarer 1,9% av anbefalte maks. daglige inntak av natrium på 2 g for en voksen person.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se C01C A06
Kontraindisert: Kombinasjon med ikke-selektive MAO-hemmere kan gi paroksysmal hypertensjon og hypertermi med mulig dødelig utgang. Interaksjonen kan fremdeles være mulig 15 dager etter avsluttet behandling med MAO-hemmer. Utilrådelig: Kombinasjon med dopaminerge ergotalkaloider, vasokonstriktoriske ergotalkaloider, selektive type A MAO-hemmere og linezolid kan gi risiko for vasokonstriksjon og/eller hypertensiv krise. Kombinasjon med TCA, noradrenerge/serotoninerge antidepressiver og sibutramin kan gi paroksysmal hypertensjon med muligheten for arytmi (hemming av adrenalin eller noradrenalins inngang i sympatiske fibre). Kombinasjon med guanetidin og tilsvarende preparater kan gi betydelig blodtrykksøkning (hyperreaktivitet i tilknytning til reduksjonen i sympatisk tonus og/eller til blokkering av adrenalin eller noradrenalins inngang i sympatiske fibre). Hvis kombinasjonen ikke kan unngås, bruk lavere doser sympatomimetika med forsiktighet. Kombinasjon med hjerteglykosider og kinidin kan gi økt risiko for arytmi. Kombinasjon med halogenerte, flyktige anestetika til inhalasjon kan gi risiko for perioperativ hypertensiv krise og arytmi. Krever forholdsregler: Kombinasjon med oksytociner kan gi alvorlig, persistent hypertensjon, og slag i postpartum-perioden.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyrestudier er utilstrekkelige mht. reproduksjonstoksiske og teratogene effekter. Administrering sent i svangerskapet eller under fødselen kan muligens gi surstoffmangel og bradykardi hos fosteret. Kan brukes i løpet av svangerskapet i samsvar med indikasjonene. Kombinasjon med noen oksytociner kan gi alvorlig hypertensjon.
Amming: Små mengder utskilles i morsmelk hos mennesker. Oral biotilgjengelighet kan være lav. Behandling av mor med vasokonstriktorer utsetter spedbarnet for en teoretisk risiko for kardiovaskulære og nevrologiske effekter. Amming er mulig etter administrering av en enkelt bolusdose i løpet av fødselen.
Fertilitet: Ingen tilgjengelige data.

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
Brukes ofte i øyeblikkelig hjelp-situasjoner, til pasienter med lavt blodtrykk og sjokk, og noen av de rapporterte bivirkningene og dødsfallene er sannsynligvis knyttet til underliggende sykdom.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensKvalme, oppkast
Hjerte
Ukjent frekvensAngina pectoris, arytmi, hjerteiskemi, palpitasjoner, refleksbradykardi, takykardi
Hud
Ukjent frekvensHudnekrose med ekstravasasjon, pallor, piloereksjon, svetting
Immunsystemet
Ukjent frekvensOverfølsomhet
Kar
Ukjent frekvensHjerneblødning, hypertensiv krise
Luftveier
Ukjent frekvensKortpustethet, lungeødem
Muskel-skjelettsystemet
Ukjent frekvensMuskelsvakhet
Nevrologiske
Ukjent frekvensHodepine, insomni, nervøsitet, parestesi, tremor
Nyre/urinveier
Ukjent frekvensMiksjonsbesvær, urinretensjon
Psykiske
Ukjent frekvensAgitasjon, angst, forvirring, irritabilitet, psykotisk lidelse
Skader/komplikasjoner
Ukjent frekvensØkt risiko for legemiddeltokisitet hos eldre.
Øye
Ukjent frekvensForverring av trangvinkelglaukom, mydriasis
FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleKvalme, oppkast
HjerteAngina pectoris, arytmi, hjerteiskemi, palpitasjoner, refleksbradykardi, takykardi
HudHudnekrose med ekstravasasjon, pallor, piloereksjon, svetting
ImmunsystemetOverfølsomhet
KarHjerneblødning, hypertensiv krise
LuftveierKortpustethet, lungeødem
Muskel-skjelettsystemetMuskelsvakhet
NevrologiskeHodepine, insomni, nervøsitet, parestesi, tremor
Nyre/urinveierMiksjonsbesvær, urinretensjon
PsykiskeAgitasjon, angst, forvirring, irritabilitet, psykotisk lidelse
Skader/komplikasjonerØkt risiko for legemiddeltokisitet hos eldre.
ØyeForverring av trangvinkelglaukom, mydriasis

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hodeverk, kvalme, oppkast, paranoid psykose, hallusinasjoner, høyt blodtrykk og refleksbradykardi. Hjertearytmi, som ventrikulære, ekstrasystoliske og korte paroksysmale episoder med ventrikulær takykardi, kan forekomme.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Hypertensive effekter kan behandles med alfablokker, f.eks. fentolamin.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: S01F B01

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Vasokonstriktor, som virker stimulerer α1-adrenerge reseptorer. Arteriell vasokonstriksjon følges også av venøs vasokonstriksjon, som gir økning i blodtrykk og refleksbradykardi. Systemisk vaskulær motstand øker (økt afterload), noe som gir redusert minuttvolum.
Absorpsjon: Effekten varer i 20 minutter etter i.v. administrering.
Fordeling: Vd: 340 liter etter enkeltdose.
Halveringstid: Ca. 3 timer.
Metabolisme: I leveren av monoaminoksidase.
Utskillelse: Hovedsakelig via nyrene som m-hydroksymandelisk syre og fenolkonjugater.

Oppbevaring og holdbarhet

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur kreves. Sprøyten oppbevares i uåpnet blisterpakning til den skal brukes. Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

Sist endret: 17.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.11.2019

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Fenylefrin, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
50 μg/ml10 × 10 ml (ferdigfylt sprøyte)
534225
-
-
1757,50CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenalin: Adrenalin er et såkalt stresshormon som utskilles til blodet ved hardt fysisk arbeid, emosjonelt stress, sinne, og lavt blodsukker. Adrenalin dannes i binyremargen når det sympatiske nervesystemet aktiveres. Adrenalin gjør at hjertets slagfrekvens og kontraksjonskraft øker, blodstrømmen til skjelettmuskulatur og hjerte øker, pusten blir mer intens og bronkiene utvider seg, samtidig som sukker- og fettsyrenivåene i blodet øker. Det betyr også at kroppen gjør seg klar til raskt å flykte. Adrenalin brukes som legemiddel ved hjertestans, alvorlig astma og alvorlige allergiske reaksjoner.

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

adrenergikum: Substans som har samme effekt som de kroppsegne hormonene adrenalin og noradrenalin. Disse substansene aktiverer det sympatiske nervesystemet og gir effekter som sammentrekning av blodårene, økt blodtrykk, økt hjertefunksjon, utvidelse av luftrørene i lungene og økt muskelspenning.

agitasjon (hypereksitabilitet): Rastløshet, uro og ukontrollerte bevegelser. Kjennetegnes ved at personen er opphisset/oppskaket.

alfablokker: Legemidler som blokkerer alfareseptorer. Alfareseptorer finnes blant annet i glatt muskulatur i blodkar, der stimulering fører til at blodårene trekker seg sammen. Blokkering av disse reseptorene vil derfor resultere i at blodårene "slapper av" og blodtrykket senkes.

anestesi (bedøvelse): Følelsesløshet, dvs. bortfall av sanseinntrykk slik som smertesans.

angina (angina pectoris, hjertekrampe): Brystsmerter som stråler ut til bl.a. nakke og armer. Oppstår som følge av redusert blodstrøm i hjertearteriene pga. innsnevringer.

angst (engstelse): Tilstand der hovedsymptomet er irrasjonell frykt.

arytmi (hjertearytmi, hjerterytmeforstyrrelse): Uregelmessig hjerterytme som følge av at de elektriske impulsene som samordner hjerteslagene ikke fungerer som normalt.

biotilgjengelighet: Angir hvor stor del av tilført legemiddeldose som når blodbanen. Legemidler som gis intravenøst har 100% biotilgjengelighet.

bradykardi: Defineres ofte som under 60 slag pr. minutt.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

epidural: Noe som har med området som ligger rett utenfor hjerne- og ryggmargshinnen.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypertermi: Unormal høy kroppstemperatur.

hypertyreoidisme (tyreotoksikose, hypertyreose, høyt stoffskifte): Høyt stoffskifte skyldes en økt mengde av stoffskiftehormonene tyroksin (T4) og/eller trijodtyronin (T3) i blodet. Stoffskiftehormonene dannes i skjoldkjertelen. Symptomer er indre uro, tretthet, svettetendens, skjelvende hender, hjertebank ev. uregelmessig puls, vekttap, diaré, menstruasjonsforstyrrelser, konsentrasjonsproblemer. Enkelte får øyeproblemer (fremstående øyne, økt tåreflod, hovne øyelokk, dobbeltsyn eller nedsatt syn). Struma forekommer særlig hos eldre.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

insomni (søvnløshet): Problemer med å sovne, urolig nattesøvn, problemer med å sove lenge nok og/eller dårlig søvnkvalitet.

koldbrann (gangren): Vevsdød og vevsforråtnelse som vanligvis skyldes manglende blodforsyning.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

mao-hemmere (maoh): (MAOH: monoaminoksidasehemmer) MAO A-hemmere brukes til å behandle depresjon ved å øke nivået av monoaminer i hjernen. MAO B-hemmere brukes i kombinasjon med L-dopa til å behandle Parkinsons sykdom.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

monoaminoksidase (mao): (MAO: monoaminoksidase) Enzym som bryter ned såkalte monoaminer som for eksempel serotonin, dopamin og noradrenalin. Enzymet finnes i to former, A og B. Se også MAOH; monoaminoksidasehemmer.

mydriasis (mydriase, pupilldilatasjon): Utvidet pupill.

skrumplever (levercirrhose, cirrhose): Sykelig forandring av et organ der det dannes bindevev i stedet for organets spesifikke celler. Bindevev holder normalt sammen celler og organer i kroppen. Levercirrhose er et eksempel på en cirrhose, hvor leverceller gradvis erstattes av bindevevsceller slik at leverfunksjonen ødelegges.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

tca (trisyklisk antidepressiv): En gruppe legemidler som motvirker depresjon ved å øke konsentrasjonen av signalstoffene noradrenalin og serotonin i hjernen.

trombose (trombedannelse, blodproppdannelse): Dannelsen eller tilstedeværelsen av en blodpropp i blodsirkulasjonen. Koagulasjonen av blodet er nødvendig for å hindre blødninger ved brist i blodårer, men tilstanden er livstruende dersom den oppstår utenom. Blodstrømmen til organer stopper opp i det blodårene tilstoppes.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

vd (distribusjonsvolum, fordelingsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

åreforkalkning (aterosklerose): Avleiring på innsiden av blodårene, slik at åreveggene blir tykkere og blodpassasjen trangere. Avleiringen består av fett (spesielt kolesterol), betennelsesceller og produkter av disse.