TABLETTER: Hver tablett inneh.: Fenazon 500 mg, koffein 50 mg, sorbitol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Hodepine, tannpine, menstruasjonssmerter.

Dosering

1-2 tabletter inntil 3 ganger i døgnet.
Administrering: Kan tas med eller uten mat. Kan deles (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Aktivt ulcus.

Forsiktighetsregler

Hos eldre kan utskillelsen av fenazon skje vesentlig langsommere enn hos yngre. Langvarig bruk gir risiko for allergiske reaksjoner. Forsiktighet ved ulcusanamnese, dyspepsi o.a. gastrointestinale plager, nedsatt lever- og nyrefunksjon. Kronisk bruk av store doser kan gi risiko for nyrekomplikasjoner. Ved langtidsbruk (>3 måneder) av analgetika, med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør analgetika seponeres i samråd med lege.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Fenazon kan gi nedsatt effekt av bl.a. perorale antikoagulantia og diazepam, mens cimetidin og disulfiram kan øke effekten av fenazon. Fenytoin induserer leverenzymer og øker nedbrytningen av koffein. Perorale antikonseptiva og cimetidin hemmer nedbrytningen og øker virketiden av koffein.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Lang klinisk erfaring og studier indikerer liten risiko for skadelige effekter av fenazon på svangerskapsforløpet, fosteret eller det nyfødte barnet. Bruk av koffein under graviditet bør generelt begrenses. Noen studier har vist økt risiko for redusert fødselsvekt og spontanabort relatert til koffeininntak under graviditet. Fanalgin bør derfor ikke brukes under graviditet.
Amming: Fenazon går over i morsmelk og et barn som ammes utsettes for ca. 1% av morens dose. Koffein går over i morsmelk, og melk:plasma-forhold på <0,75 er målt. Koffein i morsmelk kan ha stimulerende effekt på diende barn. Fanalgin bør brukes med forsiktighet under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeKvalme, uvelhet, økt magesyresekresjon
Generelle
VanligeHodepine
SjeldneAnafylaktisk reaksjon
Hjerte
VanligeTakykardi
Mindre vanligeEkstrasystoler
Hud
Mindre vanligeUrticaria
Nevrologiske
VanligeTremor
Nyre/urinveier
VanligePolyuri
Psykiske
VanligeInsomni, rastløshet
Øre
Mindre vanligeTinnitus
Øye
SjeldneFlimmerskotom

Vedvarende bruk av større doser kan gi hodepine ved seponering.

FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleKvalme, uvelhet, økt magesyresekresjon
GenerelleHodepine
HjerteTakykardi
NevrologiskeTremor
Nyre/urinveierPolyuri
PsykiskeInsomni, rastløshet
Mindre vanlige
HjerteEkstrasystoler
HudUrticaria
ØreTinnitus
Sjeldne
GenerelleAnafylaktisk reaksjon
ØyeFlimmerskotom

Vedvarende bruk av større doser kan gi hodepine ved seponering.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Fenazon: Analgetisk, antipyretisk og en viss antiinflammatorisk effekt. Koffein: Virker sentralstimulerende og kontraherende på cerebrale kar.
Absorpsjon: Fenazon: Raskt og nesten fullstendig fra mage-tarmkanalen. Cmax etter 1/2-11/2 time. Koffein: Raskt og nesten fullstendig fra mage-tarmkanalen. Cmax etter 1/4-1 time.
Proteinbinding: Fenazon: Ca. 10%.
Fordeling: Raskt.
Halveringstid: Fenazon: Ca. 11 timer, betydelige individuelle variasjoner, forhøyet ved nedsatt leverfunksjon og hos eldre. Koffein: Ca. 4 timer.
Metabolisme: Fenazon: I lever, vesentlig ved hydroksylering og konjugering med glukuronsyre. Koffein: I leveren ved demetylering og oksidering.
Utskillelse: Fenazon: I urinen, ca. 5% uomdannet. Store doser kan farge urinen rød. Koffein: I urinen, ca. 10% uomdannet.

Pakninger uten resept

20 tabletter er unntatt fra reseptplikt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Fanalgin, TABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
20 stk. (blister)
473439
-
-
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 18.02.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.09.2018