Kløestillende middel.

D04A X- (Krotamiton)KREM 10%: 1 g inneh.: Krotamiton 100 mg, cetostearylalkohol, glyserolmonostearat, flytende parafin, isopropylmyristat, polyoksyl 40 stearat, propylenglykol, renset vann.


Indikasjoner

Pruritus av forskjellig etiologi, så som pruritus senilis ani et genitalis, kløe ved allergier, nevrodermatitter, insektstikk.

Dosering

Brukes i første rekke ved behandling av kløe på tørr hud.
Voksne og barn >3 år: Påsmøres kløende hudpartier 2-3 ganger daglig til kløen er forsvunnet.
Barn <3 år: Påsmøres kløende hudpartier 1 gang daglig til kløen er forsvunnet.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Kun til utvortes bruk. Skal ikke komme i kontakt med øynene eller slimhinner i munnen, skyll grundig med rennende vann ved ev. kontakt. Ved allergiske hudreaksjoner skal preparatet seponeres. Skal ikke brukes på betente, væskende sår, akutt eksem, skadet hud eller omfattende hudinfeksjon. Selvmedisinerte pasienter bør oppsøke lege hvis kløen fortsetter til tross for 7 dagers behandling. Bør ikke appliseres på store områder hos små barn. Inneholder propylenglykol som kan gi hudirritasjon og cetostearylalkohol som kan gi lokale hudreaksjoner.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det er ikke utført kontrollerte studier på bruk hos gravide. Skal bare brukes hvis fordel oppveier mulig risiko. Forsiktighet bør spesielt utvises i 1. trimester.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent ved kutan bruk. Skal ikke brukes ved amming med mindre nytte vurderes å oppveie risikoen.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Hud
Sjeldne Kontaktallergi
Ukjent frekvens Kløe, overfølsomhet (inkl. utslett, eksem, erytem, hudirritasjon, angioødem)

Ved alvorlig irritasjon og allergiske hudreaksjoner skal behandlingen avbrytes.

Frekvens Bivirkning
Sjeldne
Hud Kontaktallergi
Ukjent frekvens
Hud Kløe, overfølsomhet (inkl. utslett, eksem, erytem, hudirritasjon, angioødem)

Ved alvorlig irritasjon og allergiske hudreaksjoner skal behandlingen avbrytes.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

I tilfeller med akutt intoksikasjon pga. inntak av krem er det sett kvalme, brekninger og irritasjon av slimhinner i munn, svelg, spiserør og magesekk. Sjeldne tilfeller av tap av bevissthet og anfall er rapportert. Tiltak for å fjerne preparatet og redusere absorpsjonen bør iverksettes. Risiko for methemoglobinemi er til stede ved inntak av krem så vel som ved uttalt absorpsjon gjennom hud. Det er rapportert et tilfelle av kutan overdosering og mistanke om methemoglobinemi ved omfattende bruk til et 2 1/2 måneder gammelt barn. Symptomene forsvinner som regel etter seponering, men ved alvorlige forgiftninger kan behandling med metylenblått vurderes.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kløestillende og acaricid effekt. Har også veksthemmende virkning på streptokokker og stafylokokker. Effekt varer i 6-10 timer etter applikasjon.
Absorpsjon: Passerer raskt over i hud, og forblir der i <24 timer. Den aktive substansen frigis kontinuerlig i blodbanen der den elimineres raskt.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Eurax, KREM:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
10% 20 g
042242
-
-
* F
60 g
042648
-
-
* F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 11.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.10.2019