Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan

Mylan
TABLETTER, filmdrasjerte 200 mg/245 mg: Hver tablett inneh.: Emtricitabin 200 mg, tenofovirdisoproksilmaleat tilsv. tenofovirdisoproksil 245 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult og rødt jernoksid (E 172), titandioksid (E 171), briljantblå FCF aluminiumlakk (E 133).


Indikasjoner

Behandling av hiv-infeksjon: Antiretroviral kombinasjonsterapi for behandling av hiv-1-infiserte voksne, se SPC. Behandling av hiv-1-infiserte ungdommer, der NRTI-resistens eller -toksisitet utelukker bruk av førstelinjemidler, se SPC. Pre-eksposisjonell profylakse (PrEP): I kombinasjon med praktisering av sikker sex for å redusere risikoen for seksuelt overført hiv-1-smitte hos voksne og ungdom med høy risiko, se SPC.

Dosering

Se SPC.
Administrering: Skal helst tas med mat. Tabletten kan oppløses i ca. 100 ml vann, appelsinjuice eller druejuice, og drikkes omgående.

Komplett Felleskatalogtekst

For utfyllende informasjon, se Felleskatalogtekst for

Truvada «Gilead»


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Emtricitabine/Tenofovir disoproxil Mylan, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
200 mg/245 mg 30 stk. (blister)
512465
H-resept
Byttegruppe
5252,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.09.2019