Emadine

Novartis

Antiallergikum.

ATC-nr.: S01G X06

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 S01G X06
Emedastin
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av emedastin kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Emedastin har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at emedastin er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 23.11.2017) er utarbeidet av Novartis.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

ØYEDRÅPER 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Emedastin. difumarat. aeqv. emedastin. 0,5 mg, benzalkon. chlorid., trometamol., natr. chlorid., hypromellos., acid. hydrochlorid., natr. hydroxid., aqua purif.


ØYEDRÅPER, endosebeholdere 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Emedastin. difumarat. aeqv. emedastin. 0,5 mg, trometamol., natr. chlorid., hypromellos., acid. hydrochlorid., natr. hydroxid., aqua purif. Endosebeholder uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av sesongsbetinget allergisk konjunktivitt.

Dosering

Voksne og barn >3 år: 1 dråpe i det/de angrepne øyet/øynene 2 ganger daglig. Preparatet er ikke undersøkt hos pasienter >65 år og hos pasienter med nedsatt lever- og nyrefunksjon, og behandling anbefales derfor ikke til disse pasientgrupper. Når preparatet brukes sammen med andre øyepreparater, skal det gå minst 10 minutter mellom påføring av hvert legemiddel. Øyesalver skal administreres til slutt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Okulære korneale infiltrater er rapportert. Hvis dette oppstår, skal behandlingen avbrytes. Preparatet inneholder benzalkoniumklorid (gjelder ikke endosebeholdere) som kan forårsake øyeirritasjon og misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinser bør derfor ikke gjeninnsettes før 10-15 minutter etter instillasjon. Benzalkoniumklorid kan også forårsake punktuell keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. Hyppig eller langvarig bruk overvåkes nøye.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes under graviditet dersom den anbefalte dose overholdes.
Amming: Forsiktighet må utvises ved bruk under amming.
Fertilitet: Ingen data. Dyrestudier har ikke indikert nedsatt fertilitet.
Emedastin

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Øye: Øyesmerter, pruritus i øyet, konjunktival hyperemi. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Utslett. Nevrologiske: Hodepine inkl. pga. tette bihuler, dysgeusi. Psykiske: Uvanlige drømmer. Øye: Korneale infiltrater, flekker på hornhinnen, sløret syn, øyeirritasjon, tørre øyne, fornemmelse av fremmedlegeme i øyet, økt tåreflod, astenopi, okulær hyperemi. Ukjent frekvens: Hjerte/kar: Takykardi.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens anbefalinger: S01G X06

Egenskaper

Klassifisering: Potent, selektiv og hurtigvirkende histamin H1-antagonist.
Virkningsmekanisme: Konsentrasjonsavhengig hemming av den histaminstimulerte konjunktivalvaskulære permeabilitet.
Absorpsjon: Absorberes systemisk.
Halveringstid: 10 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Åpnet pakning skal brukes innen 4 uker. Endosebeholdere: Oppbevares ved høyst 30°C. Åpnet foliepose skal brukes innen 7 dager. Væske i endosebeholdere som ikke benyttes må kastes umiddelbart.

Sist endret: 19.06.2017
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.08.2018

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Emadine, ØYEDRÅPER:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,5 mg/ml5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
527523
Blå resept
-
145,00CSPC_ICON

Emadine, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
0,5 mg/ml30 × 0,35 ml (endosebeholdere)
008903
-
-
223,90CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

allergisk konjunktivitt: Betennelse i øyets bindehinne forårsaket av overfølsomhet for ulike allergenfremkallende substanser.

antagonist: Substans som hemmer virkningen av en annen substans ved konkurrerende binding til reseptorer. Reseptorer finnes bl.a. i celleveggene hvor de formidler et bestemt signal når en bestemt substans binder seg til reseptoren. Dette signalet kan da hemmes ved bruk av en antagonist som bindes til samme reseptor.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.