Emadine

Novartis


Antiallergikum.

S01G X06 (Emedastin)ØYEDRÅPER 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Emedastin. difumarat. aeqv. emedastin. 0,5 mg, benzalkon. chlorid., trometamol., natr. chlorid., hypromellos., acid. hydrochlorid., natr. hydroxid., aqua purif.


ØYEDRÅPER, endosebeholdere 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Emedastin. difumarat. aeqv. emedastin. 0,5 mg, trometamol., natr. chlorid., hypromellos., acid. hydrochlorid., natr. hydroxid., aqua purif. Endosebeholder uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Symptomatisk behandling av sesongsbetinget allergisk konjunktivitt.

Dosering

Voksne og barn >3 år: 1 dråpe i det/de angrepne øyet/øynene 2 ganger daglig. Preparatet er ikke undersøkt hos pasienter >65 år og hos pasienter med nedsatt lever- og nyrefunksjon, og behandling anbefales derfor ikke til disse pasientgrupper. Når preparatet brukes sammen med andre øyepreparater, skal det gå minst 10 minutter mellom påføring av hvert legemiddel. Øyesalver skal administreres til slutt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Okulære korneale infiltrater er rapportert. Hvis dette oppstår, skal behandlingen avbrytes. Preparatet inneholder benzalkoniumklorid (gjelder ikke endosebeholdere) som kan forårsake øyeirritasjon og misfarge myke kontaktlinser. Kontaktlinser bør derfor ikke gjeninnsettes før 10-15 minutter etter instillasjon. Benzalkoniumklorid kan også forårsake punktuell keratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. Hyppig eller langvarig bruk overvåkes nøye.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kan brukes under graviditet dersom den anbefalte dose overholdes.
Amming: Forsiktighet må utvises ved bruk under amming.
Fertilitet: Ingen data. Dyrestudier har ikke indikert nedsatt fertilitet.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Hjerte
Ukjent frekvens Takykardi
Hud
Mindre vanlige Utslett
Nevrologiske
Mindre vanlige Bihulehodepine, dysgeusi, hodepine
Psykiske
Mindre vanlige Unormale drømmer
Øye
Vanlige Kløe i øyet, konjunktival hyperemi, øyesmerte
Mindre vanlige Astenopi, følelse av fremmedlegeme i øyet, korneale flekker, korneale infiltrater, okulær hyperemi, tåkesyn, tørre øyne, økt lakrimasjon, øyeirritasjon
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Øye Kløe i øyet, konjunktival hyperemi, øyesmerte
Mindre vanlige
Hud Utslett
Nevrologiske Bihulehodepine, dysgeusi, hodepine
Psykiske Unormale drømmer
Øye Astenopi, følelse av fremmedlegeme i øyet, korneale flekker, korneale infiltrater, okulær hyperemi, tåkesyn, tørre øyne, økt lakrimasjon, øyeirritasjon
Ukjent frekvens
Hjerte Takykardi

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Klassifisering: Potent, selektiv og hurtigvirkende histamin H1-antagonist.
Virkningsmekanisme: Konsentrasjonsavhengig hemming av den histaminstimulerte konjunktivalvaskulære permeabilitet.
Absorpsjon: Absorberes systemisk.
Halveringstid: 10 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Åpnet pakning skal brukes innen 4 uker. Endosebeholdere: Oppbevares ved høyst 30°C. Åpnet foliepose skal brukes innen 7 dager. Væske i endosebeholdere som ikke benyttes må kastes umiddelbart.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Emadine, ØYEDRÅPER:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,5 mg/ml 5 ml (plastflaske m/dråpespiss)
527523
Blå resept
-
145,00 C

Emadine, ØYEDRÅPER, endosebeholdere:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,5 mg/ml 30 × 0,35 ml (endosebeholdere)
008903
-
-
223,90 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.08.2018