Elocon

MSD

Kortikosteroid.

ATC-nr.: D07A C13

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 R03B A07
Mometason
 
PNEC: 0,014 μg/liter
Salgsvekt: 16,295635 kg
Miljørisiko: Bruk av mometason gir lav risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Mometason har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Mometason brytes ned langsomt i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 01.03.2017) er utarbeidet av MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KREM 0,1%: 1 g inneh.: Mometasonfuroat 1 mg, hvit vaselin, heksylenglykol, aluminiumstivelseoktenylsuksinat, hydrogenert fosfatidylkolin, hvit voks, fosforsyre (justering av pH), renset vann. Fargestoff: Titandioksid (E 171).


LINIMENT, oppløsning 0,1%: 1 g inneh.: Mometasonfuroat 1 mg, isopropanol, propylenglykol, hypromellose, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, fosforsyre (justering av pH), renset vann.


SALVE 0,1%: 1 g inneh.: Mometasonfuroat 1 mg, hvit vaselin, heksylenglykol, hvit voks, propylenglykolstearat, fosforsyre (justering av pH), renset vann.


Indikasjoner

Psoriasis, eksem og andre steroidømfintlige hudlidelser.

Dosering

Krem og salve: Et tynt lag påsmøres 1 gang daglig.
Liniment: Appliseres dråpevis på det affiserte området og masseres lett inn i huden 1 gang daglig. Primært for behandling av hårdekte hudområder.
Administrering: Til bruk på hud.

Kontraindikasjoner

Rosacea i ansiktet, kviser, hudatrofi, perioral dermatitt, perianal og genital pruritus, bleieutslett, hudinfeksjoner forårsaket av bakterier (f.eks. brennkopper, pyoderma), virus (f.eks. herpes simplex, herpes zoster, varicella, vorter, kjønnsvorter, molluscum contagiosum), parasitter eller sopp (f.eks. candida eller dermatofytt), postvaksinelle reaksjoner, tuberkulose og syfilis. Sårbehandling, spesielt ved ulcerøse lesjoner. Overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre kortikosteroider.

Forsiktighetsregler

Dersom irritasjon eller sensitivitet utvikles, bør behandlingen seponeres og hensiktsmessig behandling igangsettes. Ved utvikling av infeksjon skal hensiktsmessig behandling med antifungalt eller antibakterielt legemiddel igangsettes. Hvis positiv respons ikke oppnås omgående, skal kortikosteroidet seponeres til infeksjonen er tilstrekkelig kontrollert. Forsiktighet bør utvises ved bruk på genital- og rektalslimhinne og på intertriginøse områder. Ved psoriasis er det viktig med nøye overvåkning av pasienten. Manifestering av Cushings syndrom, hyperglykemi og glukosuri kan oppstå hos noen pasienter pga. systemisk absorpsjon. Pasienter som appliserer et topikalt steroid på store hudområder, eller ved okklusjonsbehandling, bør evalueres regelmessig for tegn på HPA-akse-suppresjon. Lokal og systemisk toksisitet er vanlig, særlig etter langtidsbruk på store områder med skadet hud, i bøyelige ledd, og ved polyetenokklusjon. Okklusjonsbehandling skal ikke brukes hos barn eller i ansiktet. Skal brukes maks. 5 dager i ansiktet. Sammenhengende langtidsbruk bør unngås. Barn kan være mer utsatt for systemisk toksisitet pga. større hudareal i forhold til kroppsvekt, og bør behandles med lavest mulig glukokortikoidmengde. Sikkerhet og effekt ved >3 ukers bruk hos barn ≥2 år er ikke dokumentert. Anbefales ikke til barn <2 år, da sikkerhet og effekt ikke er klarlagt. Kronisk glukokortikoidbehandling kan påvirke vekst og utvikling hos barn. Ved seponering av potente topikale glukokortikoider kan rebound-effekt utvikles i form av dermatitt med intens rødme, svie og brennende følelse. Dette kan forhindres ved langsom seponering. Glukokortikoider kan forandre utseende på enkelte lesjoner, noe som gjør diagnosestilling vanskelig og forsinker tilheling. Liniment og salve inneholder propylenglykol som kan virke irriterende på huden. Skal ikke brukes i nærheten av øyet, inkl. øyelokk, pga. risiko for glaukomutvikling (glaucoma simplex eller subkapsulær katarakt). Synsforstyrrelser kan forekomme ved bruk av systemiske og topikale kortikosteroider. Ved symptomer som tåkesyn/andre synsforstyrrelser skal pasienten vurderes for henvisning til øyelege for evaluering av mulige årsaker, som grå stær, grønn stær eller sjeldne sykdommer som sentral serøs korioretinopati (CSCR).

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se D07A C13
Ingen kjente.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Topikal applikasjon av kortikosteroider er teratogent i dyreforsøk. Relevansen for mennesker er usikker, da det hittil ikke er påvist økt forekomst av misdannelser etter bruk av kortikosteroider i svangerskapet. Redusert fødsels- og placentavekt er påvist etter systemisk langtidsbehandling av gravide. Det forligger også risiko for binyrebarksuppresjon hos det nyfødte barnet. Skal kun brukes ved graviditet dersom nytten av behandling oppveier mulig risiko hos fosteret. Bør ikke brukes av gravide på større hudområder over lengre tid. Lavpotente kortikosteroider foretrekkes.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Ved topikal applikasjon på begrensede hudområder er det lite sannsynlig at barn som ammes påvirkes. Brystene skal ikke påsmøres rett før amming. Ved behandling med høye doser eller over lang tid skal ammingen avsluttes.
Mometason

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller
OrganklasseBivirkning
Generelle
Ukjent frekvensReaksjon på applikasjonsstedet, smerte på applikasjonsstedet
Hud
Svært sjeldneKløe
Ukjent frekvensAkneiform dermatitt, hudatrofi, hypertrikose, hypopigmentering, kontaktdermatitt, strekkmerker
Infeksiøse
Svært sjeldneFollikulitt
Ukjent frekvensFurunkel, infeksjon
Nevrologiske
Svært sjeldneSvie
Ukjent frekvensParestesi
Øye
Ukjent frekvensTåkesyn
Lokale bivirkninger er rapportert: Tørr hud, hudirritasjon, dermatitt, perioral dermatitt, maserasjon, miliaria, telangiektasi. Maskering og spredning av infeksjoner.
Systemeffekt, inkl. HPA-akse-suppresjon og Cushings syndrom, kan forekomme ved langvarig okklusjonsbehandling over store hudområder, først og fremst hos barn. Enhver bivirkning som er rapportert etter systemisk bruk av kortikosteroider, inkl. suppresjon av binyrebarken, kan også oppstå ved bruk av topikale kortikosteroider, særlig hos spedbarn og barn.
FrekvensBivirkning
Svært sjeldne
HudKløe
InfeksiøseFollikulitt
NevrologiskeSvie
Ukjent frekvens
GenerelleReaksjon på applikasjonsstedet, smerte på applikasjonsstedet
HudAkneiform dermatitt, hudatrofi, hypertrikose, hypopigmentering, kontaktdermatitt, strekkmerker
InfeksiøseFurunkel, infeksjon
NevrologiskeParestesi
ØyeTåkesyn
Lokale bivirkninger er rapportert: Tørr hud, hudirritasjon, dermatitt, perioral dermatitt, maserasjon, miliaria, telangiektasi. Maskering og spredning av infeksjoner.
Systemeffekt, inkl. HPA-akse-suppresjon og Cushings syndrom, kan forekomme ved langvarig okklusjonsbehandling over store hudområder, først og fremst hos barn. Enhver bivirkning som er rapportert etter systemisk bruk av kortikosteroider, inkl. suppresjon av binyrebarken, kan også oppstå ved bruk av topikale kortikosteroider, særlig hos spedbarn og barn.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Steroidinnholdet i tuben er for lite til å gi toksisk effekt ved uheldig oralt inntak.
Symptomer: Overdreven langtidsbruk kan undertrykke HPA-funksjonen etterfulgt av reversibel sekundær adrenerg insuffisiens.
Behandling: Tilstrekkelig symptomatisk behandling. Om nødvendig behandles forstyrrelser i elektrolyttbalansen. Ved HPA-akse-suppresjon anbefales sakte seponering.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For glukokortikoider H02A B

Egenskaper

Klassifisering: Gruppe III kortikosteroid (sterke).
Virkningsmekanisme: Farmakodynamisk aktivitet er direkte relatert til mometasonfuroat og hjelpestoffer.
Absorpsjon: Kan absorberes. Store regionale variasjoner. Systemeffekter kan forekomme ved langvarig behandling over store hudområder, også uten okklusjon, spesielt hos barn.

Sist endret: 11.12.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.08.2017


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Elocon, KREM:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,1%30 g
428441
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
79,00C
100 g
116327
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
175,50C

Elocon, LINIMENT, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,1%100 ml
000448
SPC_ICONBlå resept
Byttegruppe
129,40C

Elocon, SALVE:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,1%30 g
428524
SPC_ICONBlå resept
-
85,40C
100 g
116418
SPC_ICONBlå resept
-
141,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

adrenerg: Som virker med eller som adrenalin.

brennkopper (impetigo): Bakterieinfeksjon som skyldes stafylokokker eller hemolytiske streptokokker. Typiske symptomer er små blemmer som sprekker og dekkes av en gulaktig skorpe. Sees oftest i ansiktet, særlig rundt nese og munn, og på armer/ben.

cushings syndrom: Et symptomkompleks som er forårsaket av langvarig utsettelse av for høye nivåer av glukokortikoider fra binyrebarken, eller også noen ganger langtidsbehandling med glukokortikoider som legemiddel. Syndromet kan gi fedme som spesielt gir seg utslag i ansikt, hals og overkropp. Andre symptomer kan være benskjørhet, høyt blodtrykk, maskulin behåring, menstruasjonsopphør og for mye kroppsvæske.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

eksem: Samlebetegnelse for overflatiske hudbetennelser som vanligvis er langvarige og ikke-smittsomme. Vanligvis får man ett eller flere symptomer som rødhet, hevelser, småblemmer, hudfortykkelse og hudavflassing. Eksem kan ha flere årsaker som f.eks. arvelige faktorer, eller stoffer som kommer i kontakt med huden som nikkel og vaskemidler, såkalt kontakteksem.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

follikulitt (hårkjertelbetennelse, hårsekkbetennelse, hårrotsbetennelse): Betennelse i hårsekkene, den delen av overhuden som omslutter roten til et hår.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukokortikoider: Glukokortikoider er binyrebarkhormoner som er viktige for normal kroppsfunksjon. Syntetiske glukokortikoider har betennelsesdempende og immundempende egenskaper, og brukes f.eks. ved leddgikt, astma og ulike autoimmune sykdommer.

glukosuri (glykosuri): Sukker i urinen. Glukose finnes normalt i svært lav konsentrasjon i urinen, men konsentrasjonen øker kraftig ved visse sykdomstilstander som for eksempel diabetes mellitus og ved nyreskader.

grå stær (katarakt): Katarakt eller grå stær: Navn på en øyesykdom. Grå stær er en vanlig sykdom hos eldre. Ved grå stær blir øyelinsen grumset slik at lyset ikke når fram til netthinnen og man får langsomt en forverret synsskarphet.

grønn stær (glaukom): Glaukom eller grønn stær er en øyesykdom. Det finnes flere former for grønn stær, men felles for alle er at trykket i øyet er for høyt, noe som kan skade synsnerven og gi redusert syn. Trykket reguleres av forholdet mellom tilsiget og utskillelsen av øyets kammervann. Glaukom er en av de vanligste årsakene til blindhet.

herpes zoster (helvetesild): Virusinfeksjon i huden, som skyldes vannkoppvirus (varicella zoster-virus).

hpa-akse (hypothalamus-hypofyse-binyre (hpa)-akse, hypothalamus-hypofyse-binyre-akse): (HPA: Hypothalamic-Pituitary-Adrenal) En tenkt akse mellom hypothalamus, hypofyse og binyrer; 3 organer som via hormoner/signalstoff påvirker hverandre og regulerer kroppsfunksjoner som metabolisme, hjerte-karsystem, immunsystem, CNS og reproduksjon.

hyperglykemi (høyt blodsukker): Når blodsukkeret er unormalt høyt. Oftest er årsaken diabetes, siden det dannes for lite av hormonet insulin. Mangel på insulin fører til cellene ikke kan ta opp glukose fra blodet.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kjønnsvorter (kondylomer): Vortelignende knopper som skyldes infeksjon med humant papilloma-virus (HPV). De sitter spesielt på kjønnsorganene og ved endetarmsåpningen.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kortikosteroid: Steroidhormoner som produseres i binyrebarken. De kan inndeles i flere undergrupper: Glukokortikoider, mineralkortikoider og mannlige- og kvinnelige kjønnshormoner.

rosacea: Kronisk hudsykdom som vanligvis viser seg ved at de små blodkarene i ansiktet utvider seg svært lett, og det kommer en vedvarende rødme i huden særlig lokalisert i midten av ansiktet. Det finnes fire ulike subgrupper av rosacea avhengig av type hudforandring. I alvorlige tilfeller kan betennelsesreaksjonen føre til røde og gule knopper i huden. Årsaken til sykdommen er ukjent.

telangiektasi (teleangiektasi, sprengte blodkar): Vanlig hudforandring med utvidede og små blodårer.

tuberkulose: Tuberkulose er en infeksjon som skyldes bakterien Mycobacterium tuberculosis. Infeksjonen rammer oftest lungene, men kan også ramme andre steder i kroppen.

varicella (vannkopper): Smitsom virussykdom (Varicella-zoster virus) som kjennetegnes av feber og utslett.