Antikolinergikum. Middel mot funksjonelle gastrointestinale lidelser.

A03B A03 (Hyoscyamin)DEPOTTABLETTER 0,2 mg: Hver depottablett inneh.: Hyoscyaminsulfat 0,2 mg, mannitol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Hypersekresjon, colon irritabile, blæretenesmer, galleveisdyskinesier.

Dosering

Innledende behandling: Innledes med en lav dose som økes gradvis.
Vedlikeholdsdosering: Avpasses individuelt etter terapeutisk effekt og bivirkninger.
Vanlig vedlikeholdsdosering ved kronisk bruk: 1-3 depottabletter 2 ganger daglig.
Administrering: Depottablettene skal svelges hele med et 1/2 glass væske. Skal ikke deles eller knuses.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Trangvinklet glaukom. Prostatahypertrofi med retensjonssymptomer og pylorusstenose. Myasthenia gravis.

Forsiktighetsregler

Ventrikkelretensjon kan forekomme hos pasienter med forsinket ventrikkeltømming (særlig ved pylorusnære sår og pylorusdeformasjon). Nøye klinisk og røntgenologisk kontroll er nødvendig for å hindre utviklingen av slike komplikasjoner. Antikolinergika bør komme som et supplement til annen terapi. Bilkjøring og bruk av maskiner: Legemidlet kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner hvis pasienten får akkommodasjonsforstyrrelser.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Økt antikolinerg effekt kan oppstå ved bruk sammen med amantadin, antihistaminer, fentiaziner, levodopa og trisykliske antidepressiver. Gjensidig opphevet effekt kan oppstå ved bruk sammen med metoklopramid.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Risiko ved bruk under graviditet vurderes som liten.
Amming: Hyoscyamin passerer over i morsmelk, men risiko for å påvirke barnet er liten. Preparatet kan derfor brukes under amming.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
VanligeForstoppelse, hyposalivasjon med munntørrhet og risiko for tannskader ved langvarig bruk
SjeldneForsinket ventrikkeltømming og ventrikkelretensjon
Hjerte
SjeldneArytmi
Hud
SjeldneUrticaria og andre allergiske reaksjoner
Nyre/urinveier
VanligeUrinretensjon
Øye
VanligeAkkommodasjonsparese, redusert lakrimasjon1
FrekvensBivirkning
Vanlige
GastrointestinaleForstoppelse, hyposalivasjon med munntørrhet og risiko for tannskader ved langvarig bruk
Nyre/urinveierUrinretensjon
ØyeAkkommodasjonsparese, redusert lakrimasjon1
Sjeldne
GastrointestinaleForsinket ventrikkeltømming og ventrikkelretensjon
HjerteArytmi
HudUrticaria og andre allergiske reaksjoner

1Kan gi besvær ved bruk av kontaktlinser.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Effekten er atropinlignende, men -(-)hyoscyamin er dobbelt så potent som atropin (-)+-hyoscyamin. Hyoscyamin virker muskelrelakserende på glatt muskulatur, og reduserer dermed gastrisk- og intestinalmotilitet. Reduserer sekresjon, i særlig grad saliva- og bronkiesekresjon. Virkestoffet frigjøres gradvis i løpet av ca. 8 timer, og en oppnår derved en jevn effekt med dosering 2 ganger i døgnet.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C.

Andre opplysninger

Depottablettskjelettet er fullstendig uoppløselig i fordøyelsesvæskene, men henfaller som oftest i små partikler når den aktive substans utløses. I sjeldne tilfeller kan dog tomme plastskjelett passere mage-tarmkanalen og komme tilsynelatende hele ut med avføringen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Egazil, DEPOTTABLETTER:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,2 mg100 stk. (blister)
485136
-
-
108,00C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 05.10.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.10.2020