MIKSTUR, oppløsning 667 mg/ml: 1 ml inneh.: Laktulose 667 mg, galaktose (opptil 100 mg), laktose (opptil 60 mg), renset vann.


Indikasjoner

Funksjonell obstipasjon. Prekoma og coma hepaticum (kronisk portal systemisk encefalopati).

Dosering

Bør tilpasses den enkelte pasients behov.
Obstipasjon: Kan gis som 1 dose daglig eller fordelt på 2 doser. Etter noen dager kan oppstartsdose justeres til vedlikeholdsdose basert på respons. Det kan ta 2-3 dager før behandlingseffekt oppnås. Voksne (inkl. eldre) og barn >14 år: Startdose 15-30 ml daglig. Om rask effekt ønskes, kan et vanlig hurtigvirkende avføringsmiddel gis sammen med 1. dose. Vedlikeholdsdose 10-20 ml daglig. Barn 7-14 år: Startdose 10-15 ml daglig. Vedlikeholdsdose 5-10 ml daglig. Barn 1-6 år: Startdose og vedlikeholdsdose 5-10 ml daglig. Spedbarn <1 år: Startdose og vedlikeholdsdose inntil 5 ml daglig blandet i morsmelk/morsmelkerstatning. Dosen kan reduseres noe etter noen ukers behandling.
Levercirrhose uten portocaval encefalopati: Voksne inkl. eldre: 30-75 ml daglig i forbindelse med måltidene.
Ved portocaval encefalopati: Voksne inkl. eldre: Opptil 45 ml 3 ganger daglig. Dosen justeres deretter individuelt slik at pasienten har 2-3 avføringer av bløt konsistens pr. dag. I de fleste tilfeller behøver en da ikke redusere proteininntaket. Barn og unge <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen data.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever-/nyrefunksjon: Ingen spesiell doseanbefaling, da systemisk eksponering av laktulose er ubetydelig.
Administrering: Medfølgende doseringsbeger kan brukes. Ved 1 daglig enkeltdose bør denne tas til et fast tidspunkt, f.eks. til frokost. Det anbefales å drikke rikelig med væske (1,5-2 liter/dag, tilsv. 6-8 glass) under behandlingen. Hele dosen bør svelges på en gang og ikke holdes i munnen i lengre tid. Kan blandes med te, saft eller lignende.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Galaktosemi. Gastrointestinal obstruksjon, perforasjon i fordøyelsessystemet eller risiko for dette.

Forsiktighetsregler

Det anbefales å konsultere lege ved smertefulle abdominale symptomer av ubestemt årsak før behandlingen er igangsatt, samt ved utilstrekkelig terapeutisk effekt etter flere dager. Doser som vanligvis brukes ved obstipasjon kan brukes av diabetikere. Doser ved behandling av (pre)leverkoma er vanligvis mye høyere og kan måtte vurderes hos diabetikere. Bruk av laksantia hos barn bør være unntaksvis og under legetilsyn. Det bør tas hensyn til at tømmingsrefleksen kan forstyrres under behandlingen. Inneholder laktose, galaktose og små mengder fruktose. Bør brukes med forsiktighet ved laktoseintoleranse. Bør ikke brukes ved galaktose- eller fruktoseintoleranse, lapp-laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Vedvarende bruk med dårlig tilpasset dose eller misbruk kan gi diaré og forstyrrelse av elektrolyttbalansen.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført.

Graviditet, amming og fertilitet

Systemisk påvirkning er neglisjerbar.
Graviditet: Kan brukes under graviditet.
Amming: Det forventes ingen effekter på nyfødte/spedbarn som ammes. Kan brukes under amming.
Fertilitet: Det forventes ingen effekt på fertilitet.

 

Bivirkninger

Flatulens kan forekomme de første behandlingsdagene, men vil gå over etter noen dager.

Ved høyere dosering enn anbefalt kan abdominalsmerter og diaré oppstå, og dosen bør reduseres. Ved høye doser (vanligvis i forbindelse med portal systemisk encefalopati, PSE) i lengre perioder, kan elektrolyttubalanse oppstå som følge av diaré.
OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Svært vanligeDiaré
VanligeAbdominalsmerte, flatulens, kvalme, oppkast, ubehag
Hud
SjeldneUtslett (ved PSE)
Stoffskifte/ernæring
VanligeHypernatremi (ved PSE)
Undersøkelser
Mindre vanligeElektrolyttubalanse som følge av diaré

Sikkerhetsprofilen hos barn forventes å være tilsvarende som hos voksne.

Flatulens kan forekomme de første behandlingsdagene, men vil gå over etter noen dager.

Ved høyere dosering enn anbefalt kan abdominalsmerter og diaré oppstå, og dosen bør reduseres. Ved høye doser (vanligvis i forbindelse med portal systemisk encefalopati, PSE) i lengre perioder, kan elektrolyttubalanse oppstå som følge av diaré.
FrekvensBivirkning
Svært vanlige
GastrointestinaleDiaré
Vanlige
GastrointestinaleAbdominalsmerte, flatulens, kvalme, oppkast, ubehag
Stoffskifte/ernæringHypernatremi (ved PSE)
Mindre vanlige
UndersøkelserElektrolyttubalanse som følge av diaré
Sjeldne
HudUtslett (ved PSE)

Sikkerhetsprofilen hos barn forventes å være tilsvarende som hos voksne.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Diaré og buksmerter.
Behandling: Seponering eller dosereduksjon. Stort væsketap ved diaré eller oppkast kan kreve korrigering av elektrolyttforstyrrelser.

Egenskaper

Klassifisering: Laksantia. Laktulose er et syntetisk disakkarid som består av et molekyl galaktose og et molekyl fruktose.
Virkningsmekanisme: Tynntarmens disakkaridaser spalter ikke laktulose, som derfor når kolon som et disakkarid og utgjør her substrat for den sakkarolytiske bakteriefloraen. Laktulose spaltes til lavmolekylære organiske syrer, hovedsakelig melkesyre. Den tarmregulerende effekten tilskrives den økte mengden melkesyre og andre organiske syrer, samt den økte sakkarolytiske bakteriefloraen i tykktarmen. Passasjetiden i tarmen reduseres slik at feces tilbringer kortere tid i kolon. Samtidig fås en viss osmotisk virkning med økt tilbakeholdelse av vann i tarmen og stimulering til økt peristaltikk. Den positive effekten av laktulose på hepatisk encefalopati anses å ha forbindelse med den kraftige senkningen av pH i kolon når laktulose tilføres i høye doser. Veksten av sakkarolytiske bakterier blir stimulert i det sure miljøet, mens det blir ugunstige betingelser for den proteolytiske floraen. Ammoniakk anses å være en viktig utløsende faktor for nevropsykiatriske symptomer ved leverkoma.
Absorpsjon: Ca. 1%.
Metabolisme: Passerer uforandret gjennom mage-tarmkanalen til tykktarmen hvor laktulose metaboliseres av sakkarolytiske bakterier.
Utskillelse: En liten del utskilles i gallen, resten uforandret i urinen.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Duphalac, MIKSTUR, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
667 mg/ml200 ml
182592
Blå resept
Byttegruppe
*F
500 ml
186601
Blå resept
Byttegruppe
*F
1000 ml
019828
Blå resept
Byttegruppe
*F

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.04.2018